Rundveehouderij

Achtergrond

Tweede snede gezond en met hoge voederwaarde

2014 kan wel eens de boeken in gaan als een topruwvoerjaar. De eerste snede kent een goede kwaliteit met relatief veel eiwit. Nu blijken ook de zomerkuilen van prima kwaliteit.

De eerste indruk van de tweede snede graskuilen is dat ze gezond zijn en een goede voederwaarde bevatten. Dat blijkt uit de afbraakkenmerken verzameld uit de analyses van de eerste 700 kuilen, uitgevoerd door BlggAgroXpertus.

De analyse van de kuilen hebben betrekking op de periode 15 juni tot en met 31 augustus. Het gros van de reeds geanalyseerde kuilen zal in juni, begin juli gemaakt zijn en geeft dus vooral een beeld van de tweede en ook derde snede. Het laboratorium geeft aan dat dit gemiddelde beeld nog iets kan wijzigen omdat het aantal monsters nog niet heel groot is, en dat waarschijnlijk de kuilen die het laatst geoogst zijn nog bemonsterd moeten worden.

Dat beeld toont dat de gemiddelde voederwaarde op 901 VEM ligt. Dat is hoog voor de mix van tweede en derde snede. De hoge voederwaarde komt vooral tot stand door een hoge verteringscoëfficiënt van de organische stof en een hoge verteerbaarheid van de NDF. Die ligt met 72,7 procent ruim twee procent hoger dan gemiddeld over de laatste vijf jaar. Daarnaast bevatten de kuilen redelijk wat suiker; 111 gram per kilo droge stof, tegen gemiddeld 98 gram. Het ADL-gehalte ligt met 21 gram per kilo droge stof 2 gram lager dan gemiddeld, maar het zijn toch altijd nog kuilen die voldoende structuur geven en goed als enig ruwvoer te gebruiken zijn.

Het ruw eiwitgehalte ligt met 159 gram per kilo droge stof iets lager dan normaal. Een verklaring is dat de eerste snede, die wel relatief veel eiwit bevatte al een groot deel van de aanwezige en beschikbare bodemstikstof gebruikt heeft. Dat heeft de beschikbare bodemvoorraad verlaagd waardoor er voor de tweede snede minder resteerde.  Het DVE-gehalte ligt nog wel op peil, maar de OEB (onbestendig eiwitbalans) ligt met 31 iets lager dan gemiddeld.

Het vrij lage ammoniakpercentage van 7,1 gecombineerd met een goede pH en zuurvorming laat zien dat de kuilen snel en goed geconserveerd zijn.

BlggAgroXpertus waardeert sinds juni dit jaar kuilen op basis van de nieuwe afbraakkenmerken. Deze geven onder meer een inschatting van de verteringssnelheid en daarmee ook een inschatting op het voorkomen van (subklinische) pensverzuring. Via Penskarakter toont BlggAgroXpertus in grafiekvorm per kuil waar deze zicht bevindt, en dat is voor het gemiddelde van deze kuilen precies in het optimum. Daarom betitelt het onderzoekslaboratorium de kuilen als 'gezond met een hoge voederwaarde'. Omdat er natuurlijk variatie tussen de kuilen zit, zal niet elke kuil geschikt zijn om de gemiddeld snel verterende kuilen van de eerste snede te kunnen compenseren. Dat zal op elk bedrijf individueel berekend moeten worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.