Rundveehouderij

Achtergrond

Stabiele markt ruwvoer en bijproducten

De melkveehouderij heeft een veel betere voerpositie dan een half jaar geleden.

De grasproductie is uitstekend en ook de mais staat er goed bij. Daarnaast zakt de brokprijs langzaam maar zeker, onder invloed van prijsverlagingen in de graan- en sojamarkten.

De prijzen voor hooi en stro zijn behoorlijk stabiel, momenteel speelt waarborgen van de aanvoer een grotere rol. Voor graszaadhooi (roodzwenk vooral, maar ook Engels raai) en voor gerststro, kan wegens beperktere beschikbaarheid de prijs iets stijgen. Mooi blank stro is nog lastig verkrijgbaar. Aardappelvezels zijn weliswaar weer verkrijgbaar, maar hoofdzakelijk voor afname via doorvoercontracten. Vrije levering is er nauwelijks. Half september start ook de uitlevering van perspulp. De prijs is al sinds begin juni onveranderd.

Ingekuilde snijmais wordt hoofdzakelijk gekocht voor de korte termijn. Aanbod neemt toe, maar veel verkoop blijft nog uit bij het huidige gemiddelde prijspeil, er staat druk op. In het segment bijproducten is de prijs van bierbostel stabiel. De aanvoer daalt weliswaar seizoensmatig, maar in een rustig tempo. Bovendien is er ruim voldoende voor de bestaande vraag. Zodra de maisoogst op gang komt groeit de behoefte en zal de prijs weer stijgen.

Prognose: snijmais goedkoper.

Of registreer je om te kunnen reageren.