Rundveehouderij

Achtergrond

Meer aanbod drukt slachtveeprijs

De prijzen voor slachtkoeien komen onder druk te staan.

Voor de betere kwaliteiten slachtvee is op de veemarkt in Bunnik het niveau weliswaar onveranderd gebleven, maar voor de middenklasse en de categorieën daaronder, de P-kwaliteit en de worstkoeien, ging er per kilo geslacht gewicht ongeveer 5 cent van de prijs af. Met kleine stappen is sinds juni circa 25 cent van de noteringen gegaan, vanwege achterblijvende vraag en ondanks een matig aanbod. De ontwikkeling loopt parallel met die van de zomer 2013, zij het op een 30 tot 40 cent per kilo lager peil. Het aantal slachtingen is deze zomer iets boven dat van vorig jaar uitgekomen, maar de slachtgewichten liggen aanzienlijk  lager, circa 9 kilo. De melkproductie ligt feitelijk te hoog en vooruitlopend op verlaging van de melkprijzen die eraan staat te komen (de zuivelprijzen zijn sinds januari aanzienlijk teruggelopen) begint het aanbod van slachtkoeien nu flink op te lopen. In de melkaanvoer is dat al enigszins te merken. Dat kan leiden tot verdere druk op de prijzen van slachtvee, want de vraag naar rundvlees is allerminst overweldigend. In de slachterij staat de productie op een laag pitje.

Prognose: prijs lager.

Of registreer je om te kunnen reageren.