Rundveehouderij

Achtergrond

Hoe staat uw mais er voor?

Hoe doet de mais het in verschillende delen van ons land? Boerderij plaatst begin volgende week een fotoreportage hierover op deze site. Input van boeren en loonwerkers is welkom.

Op veel plekken is de mais bezig aan een groeispurt. Her en der blijft de groei achter. Op sommige plekken heeft extreme regenval voor problemen gezorgd. Boerderij is benieuwd naar de actuele stand van zaken van de maisgroei in verschillende regio's in Nederland. Hoe staat uw mais er op dit moment voor?
Om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen geven, vragen we u om actuele foto's van uw mais door te sturen. Graag vermelden we daarbij wanneer de foto's zijn gemaakt, waar het perceel zich bevindt en wat de groeiomstandigheden zijn. Daarbij is het natuurlijk interessant te vermelden om welk ras het gaat, wanneer de mais is ingezaaid en wat de grondsoort is.
U kunt uw foto's en aanvullende informatie mailen naar bouke.poelsma@reedbusiness.nl. Een selectie van de foto's wordt geplaatst.

Of registreer je om te kunnen reageren.