Rundveehouderij

Achtergrond 1235 x bekeken

Rustige markt voor melkveevoeders

In het algemeen zijn de voerprijzen nu redelijk stabiel. Binnen het segment ruwvoer is er goede vraag naar weidehooi. Roodzwenk is uiterst schaars. Wat betreft snijmais kan nog steeds gezegd worden dat de kopers deze in het algemeen te duur vinden. Dat is in vergelijking met andere bijproducten ook zo. Behoefte aan de ruwvoercomponent in de mais kan doorslaggevend zijn om toch te kopen. De belangstelling is echter gering.

Dan de bijproducten. Echt goedkoop zijn de aardappelsnippers ook na prijsverlaging niet. Omdat de verwerkende industrie al binnen afzienbare termijn kan overgaan op aardappelen van de nieuwe oogst zal de reststroom aan aardappelbijproducten vroeger afremmen of zelfs stoppen. Er zijn melkveehouders die daar al rekening mee houden en wat voorraad aanleggen. In de handel zijn de voeraardappelen, voor zover nog beschikbaar, wat goedkoper geworden. Ook dit is vanwege de relatief vroege aanvoer van de eerste (voorlopig vooral buitenlandse) nieuwe oogst.

Aanbod bierbostel is nog steeds ruim voldoende voor de vraag. De prijs is stabiel.

Bietenperspulp kost in de voorverkoop momenteel €1,90 per ton per procent droge stof. De prijs is sinds 30 mei uniform voor de drie perioden van afleveren. Aankoop voor levering in het begin en de middenperiode van de campagne is dus 2 tot 4 cent duurder geworden.

Prognose: stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.