Rundveehouderij

Achtergrond

Melkveehouderij groeit met name met automatisering

Den Haag - Het aantal melkkoeien is het afgelopen jaar met 4,6 procent gegroeid naar 1,55 miljoen dieren. Met een vrijwel stabiel aantal melkveebedrijven staan er gemiddeld 90 koeien op een bedrijf, tegen 65 in 2000.

Deze groei is volgens het Landbouw Economisch Bericht 2014 van het LEI het gevolg van de afschaffing van de melkquotering in 2015. Veehouders sorteren de laatste paar jaar nadrukkelijk voor om bij de afschaffing meer melk te kunnen leveren. De LEI-onderzoekers verwachten dat veel nieuw gebouwde koeplaatsen inmiddels zijn gevuld, het is afwachten hoe de veestapel de komende jaren door groeit. De groei van de bedrijven ging gepaard met een beperkte uitbreiding van de arbeidsbezetting en een lichte toename van het aantal betaalde arbeidskrachten en uitbesteding van werk. Het aandeel gezinsarbeid daalde van 96 procent in 1980 naar 91 procent in 2013. Hoe meer vreemde arbeid op bedrijven hoe groter de bedrijven worden. Uit de cijfers van het LEI blijkt dat gezinsbedrijven gemiddeld 45 hectare en 79 koeien tellen. Terwijl bedrijven met 50 tot 90 procent gezinsarbeid 65 hectare en 119 koeien telt, bedrijven met minder dan 50 procent gezinsarbeid hebben een gemiddelde omvang van 96 hectare en 175 koeien. De groei van de melkveebedrijven is dus vooral opgevangen door het toepassen van automatisering. De melkrobot speelt daarbij een belangrijke rol. Melkrobots betekenen dat de veehouder de uren die hij anders in de melkstal staat flexibeler in kan zetten. De voerrobot doet langzamer zijn intrede maar bespaard ook in uren. De tijd die veehouders op deze manier besparen wordt vooral ingezet in het monitoren van vee, veelal met sensor- en cameratechnieken.

Of registreer je om te kunnen reageren.