Rundveehouderij

Achtergrond

Aantal leasemelk-transacties verdriedubbeld

Quotumhandelaren en –bemiddelaars spreken al weken van een zeer rustige quotumhandel. Toch blijkt dat er in april meer melk verkocht en verleased is dan vorig jaar in april.

Dit blijkt uit gegevens van het Productschap Zuivel.

Er werd in april drie keer zoveel melk verleased dan in april vorig jaar. 6,4 miljoen kilo melk verwisseld tijdelijk van eigenaar, vorig jaar was dit nog 2,1 miljoen kilo Het aantal transacties steeg ook flink. Er werden dit jaar 109 transacties afgesloten tegenover 35 transacties vorig jaar.

Het aantal kilo's verkocht quotum steeg minder hard. Er werd 3,8 miljoen kilo verkocht, dit is 6 ton meer dan vorig jaar. Er vonden 49 kooptransacties plaats met een gemiddelde grootte van 78.000 kilo.

Of registreer je om te kunnen reageren.