Rundveehouderij

Achtergrond 4 reacties

‘Vrijwillige bestrijding BVD werkt niet’

Verplichte bestrijding is volgens Stefaan Ribbens de enige methode om af te rekenen met de schade door deze ziekte.

In België start 1 januari 2015 een verplicht BVD-bestrijdingsprogramma. Alle kalveren die nadien geboren zijn, moeten via oorbiopten getest worden. Dieren die drager ('IPI') zijn van het virus mogen niet meer verhandeld worden, alleen geslacht. Vanaf 2017 moeten alle runderen die dan in de handel komen aantoonbaar IPI-vrij zijn. "In de oorspronkelijke plannen zouden virusdragers vanaf 2016 van het bedrijf verwijderd moeten worden, maar dat is uit de wetgeving geschrapt", stelt Stefaan Ribbens.

Waarom een verplichte bestrijding?

"Omdat een vrijwillige bestrijding niet werkt. Structureel blijven teveel bedrijven besmet, waardoor de verliezen voor de sector hoog blijven. Dat hebben we ook gezien bij de aanpak in Nederland."

Is er voldoende draagvlak onder de veehouders?

"Onder vleesveehouders, vooral in Wallonië, was er door de hoge waarde van dieren veel weerstand tegen verplichte verwijdering van dragers. Daarom is dat uit de wetgeving geschrapt. Vanuit de bestrijding is dat jammer omdat er dan risico's van besmetting op het bedrijf blijven bestaan. Deze risico's dienen goed opgevolgd te worden."

Wanneer verwacht u dat alle bedrijven vrij zijn?

"Na 3 tot 4 jaar zal het aantal dragers van BVD aanzienlijk zijn gedaald. Er zullen dan nog altijd probleembedrijven zijn. Afhankelijk van de verdere invulling van het bestrijdingsprogramma en extra stappen kan over 5 of 6 jaar het overgrote deel vrij zijn. Over 10 jaar moet België vrij kunnen zijn."

Hoe snel is het economisch terugverdiend?

"We schatten de kosten voor het opsporen van dragers op €8 à 10 miljoen per jaar, daar komen uiteraard nog andere indirecte kosten, bijvoorbeeld  voor het ruimen van dragers bij. De directe schade door BVD is minimaal €40 à €45 miljoen per jaar. Waarschijnlijk is dit hoger omdat de waarde van vleesveerunderen hoger is dan van melkvee. De kosten kunnen dus zowel op het bedrijf als nationaal zeer snel, in enkele jaren, terugverdiend worden. De kosten voor het programma worden uit het sanitaire fonds betaald, waaraan alle veehouders meebetalen."

Wat is bepalend voor het succes?

"Belangrijk is dat de uitvoering eenvoudig is voor de veehouders. Dat vergroot het draagvlak en de kans op naleving aanzienlijk. Met deze wetgeving zet België een zeer goede eerste stap in het uitroeien van BVD."

Laatste reacties

 • Mozes

  En nu Nederland nog.

 • MEESTER

  Mozes ik ben het helemaal met je eens. Wij hadden dit al jaren geleden moeten doen.

 • frankrooi

  Net als met duurzame energie zijn we qua dierziekten programma's een ontwikkelingsland en lopen we fors achter op de ons omringende landen.

 • h.j

  onzin volgens mij is bvd een gd /vee arts ziekte

Of registreer je om te kunnen reageren.