Rundveehouderij

Achtergrond

Veel slachtingen voor Pasen

In de twee weken voor Pasen zijn er onverwacht veel kalveren geslacht. Dit heeft als gevolg dat de prijs van de blankvleeskalveren vorige week wederom stabiel noteerde. Kalveren in de klasse O+P- leveren €5,50 tot €5,55 per kilo op. Voor Klasse E+R- wordt €5,65 tot €5,70 per kilo betaald.

De komende weken zal de handel in kalveren een pas op de plaats maken aangezien de vraag wat minder groot zal zijn. Gezien de korte mestduur kan de sector wel wat schuiven met de slachtdatum van de kalveren en zo de prijs op niveau houden. Dit moet echter niet al te lang duren want als de mestduur te ver oploopt zal de prijs toch dalen.

Prognose: stabiele prijs

Of registreer je om te kunnen reageren.