Rundveehouderij

Achtergrond 7 reacties

Farmel verzorgt aparte melkstroom Pure Graze-zuivel

Pure Graze en handelhuis Farmel zijn een samenwerking gestart voor de productie van Pure Graze-melk, toetjes en kaas. Farmel draagt zorgt voor een aparte melkstroom die in eerste instantie wordt verwerkt door kaasmakerij Kaaslust.

Pure Graze Gra(a)s kaas is een feit. Ambachtelijke kaasmakerij Kaaslust in Veenhuizen neemt definitief de productie voor haar rekening na een succesvolle proef afgelopen jaar. Handelsonderneming Farmel regelt het transport en de administratie van de melk. Ook fungeert Farmel als vangnet voor leveranciers, mocht de melk niet als Pure Graze-melk kunnen worden verwerkt.

Volgens initiatiefnemer van het concept, Ado Bloemendal, werken tussen de vijftig en zeventig melkveehouders in Nederland geheel of deels volgens de principes van Pure Graze. Het beweiden staat centraal. Kunstmest, bestrijdingsmiddelen, antibiotica, snijmais en krachtvoer vind je bij de Pure Graze-puristen op het erf niet terug. De koe moet het werk doen.

Bloemendal is ervan overtuigd dat er, naast biologische en biologisch dynamische, markt is voor Pure Graze-zuivel. Hij ziet de vraag naar producten afkomstig van grasgevoerde runderen toenemen. Ook onder veehouders krijgt hij steeds meer bijval voor zijn toch wel revolutionaire concept, ondanks het feit dat de melkveesector en masse de weg van schaalvergroting bewandelt.

De Fries Jaring Brunia (28) is de eerste melkveehouder die Pure Graze-melk gaat leveren. Twee andere melkveebedrijven staan op de rol.

Waarom doet u mee aan dit concept?

“Het is vooral de duurzame landbouwmethode die me aanspreekt. Het was de vraag of ik biologisch of via het Pure Graze-principe zou gaan werken. Met het Pure Graze-systeem, waarin het beweiden centraal staat, kom je tot natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Daarbij is het bedrijfstechnisch gezien een systeem waarin je niet achter de feiten aanloopt. Groot voordeel is het lagekostprijs-principe. Die ligt in het gunstigste geval zo’n 8 cent lager. Het lage investeringsniveau past me goed, aangezien ik nog bezig ben om mijn bedrijf op te starten. Bij biologisch gelden veel kostprijsverhogende regels, die de meeropbrengst voor een groot deel teniet doen. Ook heb ik bij biologisch niet het gevoel mijn land optimaal te kunnen benutten. Zo mag een biologisch melkveehouder geen derogatie aanvragen.”

U begint net met uw bedrijf?

“Mijn ouders zijn tien jaar geleden gestopt met het melkveebedrijf. Ik was toen niet geïnteresseerd in een overname. Dat gevoel is in de afgelopen jaren veranderd. Twee weken geleden ben ik begonnen met melken van een deel van mijn vaarzen, maar ik moet me nog inhouden aangezien ik geen beschikbaar quotum heb. De bedoeling is om volgend jaar echt van start te gaan.”

Hoe ziet uw bedrijf er nu uit?

“Ik heb rond de vijftig vaarzen, Fleckvieh en Fries-Hollands, waarvan een kleine dertig aan de melk. Onder het bedrijf ligt 
38 hectare grond. Ik verwacht een productie van ruim 2 ton. Na afschaffing van de quotering wil ik groeien naar zeventig melkkoeien met een productie van een kleine 5 ton. Tot die tijd moet ik quotum leasen of superheffing betalen. Doel is om de grond optimaal te laten renderen met behulp van een grasmengsel dat bestaat uit een derde gras, een derde klaver en een derde kruiden. Met de eerste ingezaaide percelen lukt het me nu al een hogere voeropbrengst te realiseren.”

Wat levert de Pure Graze-melk op?

“De melk gaat naar Farmel en wordt nu nog afgezet in het reguliere circuit. Ik heb een jaarcontract en ontvang een melkprijs gelijk aan de garantieprijs van FrieslandCampina. Dit biedt zekerheid voor de langere termijn. Pure Graze verwacht daarbovenop op termijn nog 1 tot 3 cent te kunnen uitkeren. Ik verwacht dat dit jaar ongeveer de helft van mijn melk verwerkt kan worden tot Gra(s) kaas.”

Wat is eigenlijk uw kostprijs?

“Daar heb ik nu, na twee weken melken, nog geen goed zicht op. Het doel is duidelijk: de 8 cent lagere kostprijs en een bedrijfs­sys­teem waarin natuurlijk werken centraal staat.”

 

Het lage investeringsniveau past me goed

Laatste reacties

 • abjongeneel

  8 cent lagere kostprijs?
  Dan zou iedere melkveehouder hem daarin willen volgen.
  Duidelijk is dit een erg creatieve manier van boekhouden.

 • korvers

  Goedendag lezer.
  Een goed idee om puur grasmelk te verwerken tot kaas en andere producten.De smaak van puur gras melk/producten is zoveel anders dan melk van koeien die al of niet biologisch gevoerd worden met mais , gras en andere bijproducten en krachtvoer.Dat er veel minder kosten gemaakt worden op puur gras bedrijven kan ik uit langjarige ervaring beamen.
  De koeien halen met behulp van energie uit gras zelf hun voeding op gedurende ongeveer 8 maanden van het jaar.Zij brengen dan ook zelf hun mest weg.Er is dan geen diesel en machinekosten nodig om te maaien ,schudden en kuilen,al of niet met gebruik van veel plastic om die kuil in te pakken.Productie van plastic is een energie vreter!
  Ook weidevogels hebben weer kans om te overleven bij dit systeem.
  Voldoende redenen om de initiatiefnemer te feliciteren.
  Groeten
  Hilbrand Korver
  tel0654280232

 • abjongeneel

  Over smaak valt niet te twisten zegt men,dus laat ik dat maar er buiten laten.
  Zeker wanneer zulk een beweringen van een direct financieeel belanghebbende komt.
  Wat betreft de kostprijs, kom maar met onpartijdige en gecontroleerde boekhoudcijfers .
  Daarna kun je pas wat beweren.

 • joannes

  ¨Maak van de nood een deugd¨ is het gezegde! Het is een goed marketing verhaal en kan mogelijk een beetje meer marge opleveren. Zorg dat je als boer niet alleen de garantie van de FC melkprijs hebt maar ook een procentueel deel van de extra marge op de kaas. Anders eet de fabrikant en de handel zometeen de kaas van je brood! Niet te gauw tevreden zijn als je je nek uitsteekt, je bent nu al aan het marketing concept aan het bijdragen met dit interview. En.... het prikkelt de fantasie zoals blijkt uit de reactie van @Hildebran Korver. Hij ziet al meer voordelen dan je zelf noemt. Dat is de ruimte voor een beetje extra marge die nu eens een keer bij de boer moet landen.

 • abjongeneel

  Ik gun ieder de ruimte voor een nieuwe concept.
  Maar zoals dit wordt gepresenteerd; Een kostprijs die 6 tot 8 cent daalt en een opbrengst die 3 cent stijgt , dat hoort thuis in de fabeltjeskrant.
  Daarnaast weet ieder dat je in de winter geen normale produktie kunt hebben met alleen een klein schepje pulp bij het kuilgras.

 • Bert Roeleveld

  Die fabeltjes krant vertelt deze keer wel de waarheid abjongeneel ,vers gras is tussen de 5 en 10 ct per kg ds goedkoper dan ingekuild gras ,en waarom moet je dit gras gaan bewaren voor in de winter ,als je er in de zomer een goed marge mee kunt maken,dan kan je in de stalperiode een lagere melkopbrengst accepteren en ben je per saldo beter uit , Ik spreek uit ervaring ,niet mijn melkproductie is het hoogste per koe maar wel mijn saldo per liter melk ,volgens mijn boekhoudraport , een goede huiskavel is natuurlijk wel een voorwaarde

 • koestal

  blijkbaar hoef je dan niet in te kuilen voor de winter,de hele winter de koeien buiten,dus ook geen mestopslag,het lijkt wel op Ierland

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.