Rundveehouderij

Achtergrond

Koper wacht af op rustige voermarkt

Het zachte weer heeft in de veevoermarkt vooral invloed op het verwachtingspatroon van de melkveehouders en daarmee de stemming. Er is meer groen te zien en zelfs loopt er hier en daar vee buiten, maar daar blijft het bij. Voorlopig moet er nog wel bijgevoerd worden. Niettemin is de vraag naar kuilmais minder dan verwacht zou mogen worden.

Aspirant-kopers zien de situatie zolang ze dat nog kunnen even aan. Er is weerstand tegen de gevraagde hoge prijzen die echter nog niet tot prijsverlaging heeft geleid. Het aanbod groeit, dus dat is een kwestie van tijd. Kuilgras wordt in beperkte mate verhandeld, van boer tot boer. Stro blijft goed gevraagd, zeker voor bijvoeren van jongvee en droogstaande koeien, de prijs is stabiel. Gerststro is minder vlot beschikbaar dan tarwestro.

In de bijproducten voor melkvee is prijstechnisch weinig beweging. Aardappelstoomschillen zijn deze week per ton per procent drogestof 10 cent in prijs verlaagd, snippers en voeraardappelen blijven onveranderd relatief duur. Producten als bierbostel en Corngold zijn goed gevraagd, maar worden voldoende aangevoerd om in de behoefte van de markt te voorzien. Zowel de eiwitrijke componenten als de energiebrengers voor aanvulling op het rantsoen lijken voorlopig niet goedkoper te worden.

Prognose: stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.