Rundveehouderij

Achtergrond

‘Maisteelt moet professioneler’

Maximalisatie van ruwvoeropbrengst gecombineerd met scherpere bemestingsnormen maken professionalisering van de maisteelt onontbeerlijk. Dat stelt Meerten Smit, eindverantwoordelijke op het gebied van gewasbescherming van BASF in Nederland.

"Melkveehouders zeggen nu vaak tegen het loonbedrijf: geef mij maar één prijs per hectare voor mais, vanaf het zaaien tot aan het hakselen. Maar die tijd is echt voorbij. Veehouders worden gedwongen een hoger rendement te behalen per hectare met scherpere bemestingsnormen. Het is prima de maisteelt om economische redenen uit te besteden. Maar je moet er als veehouder wel meer mee bezig zijn, al heb je het alleen maar over de raskeuze", aldus Smit.

 

Hoe gaat de maisteelt zich ontwikkelen?

"Er komen richting 2020 280.000 extra koeien plus jongvee bij. Er moet dan zo'n 1,8 miljoen ton extra droge stof uit ruwvoer komen, dat is 2 ton extra per hectare. De bemestingsnormen worden steeds verder aangescherpt en zetten een optimale opbrengst, zonder de genoemde 2 ton, onder druk."

 

Beschikken melkveehouders wel over voldoende kennis om hun maisteelt te verbeteren?

"Niet allemaal. Een akkerbouwer gaat regelmatig bij zijn gewassen kijken, een melkveehouder in de regel minder snel. De maisteelt kan en moet beter en daar lijken steeds meer melkveehouders zich van bewust. Met name de loonwerkers hebben hierin een belangrijke rol, want die voeren minstens 80 procent van de bespuitingen uit. Het zou goed zijn als veehouders het loonbedrijf stimuleren om met hun kennis en vakmanschap bij te dragen aan een verhoging van de opbrengst. Je kan daarbij denken aan een basisprijs per hectare en daarnaast een premie op basis van de opbrengst in kilo VEM."

 

Hoeveel informatie krijgen maistelers over ziektedruk in de regio?

"Tot nu toe geen. Het zou mij niet verbazen als er voor maistelers een informatiesysteem komt zoals het waarschuwingssysteem voor phytophthora in de aardappelteelt. De maatschappij vraagt vaker of het nodig is dat een bepaald gewasbeschermingsmiddel is gebruikt. Je moet je kunnen verantwoorden. Samen met andere partijen moeten we met informatie komen."

 

Gaat de maisteelt verschuiven van melkveehouders naar akkerbouwers?

"Ja, voor een deel wel. Je ziet dit al gebeuren in de Veenkoloniën waar de inkomenssteun is losgekoppeld van de zetmeelproductie. Ook in het zuiden zien we meer akkerbouwers CCM of korrelmais telen."

 

Wordt teelt hierdoor efficiënter?

"Er zal gerichter worden bemest en bespoten. Dat is ook onze verantwoordelijkheid. Opvallend is dat een middel als Retengo Plus niet alleen schimmelziekten bestrijdt maar ook de weerstand van de plant in zijn geheel verbetert. Natuurlijk kun je ook met veredeling, vruchtwisseling en grondbewerking stappen zetten, alleen kom je in een situatie dat alle teeltmaatregelen optimaal moeten zijn."

 

Nederland telt 1 miljoen hectare grasland. Moeten we dit niet beter gaan benutten als de behoefte aan ruwvoer zo toeneemt?

"Daar doen we incidenteel iets tegen kroonroest, maar verder niet. Vier jaar geleden was bespuiting van grasland ondenkbaar; nu kijken we ernaar, net als naar de invloed van andere teeltmaatregelen op eiwitpercentages en -soorten.

Of registreer je om te kunnen reageren.