Rundveehouderij

Achtergrond

Verlagen mestduur speerpunt integraties

De handel in blankvleeskalveren is momenteel niet gericht op het bewerkstelligen van een hogere opbrengstprijs; de mestduur komt eerst. In de afgelopen weken is de mestduur opgelopen tot zo'n dertig weken.

De vraag naar kalfsvlees trekt aan, nu de feestdagen voor de deur staan. Integraties hopen, in de vier volle slachtweken die nog resteren voor het einde van het jaar, de mestduur te kunnen verlagen naar 26 tot 27 weken.

Vorige week bleef de prijs van de slachtrijpe kalveren dan ook stabiel, €4,85 tot €4,90 per kilo voor O+ tot P- kwaliteit. Ook voor deze week wordt eenzelfde prijs verwacht.

Prognose: stabiele prijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.