Rundveehouderij

Achtergrond 10 reacties

Kamer stelt stemming melkveewet uit

Den Haag - De Tweede Kamer heeft de stemmingen over de melkveewet met een week uitgesteld.

VVD-Kamerlid Helma Lodders heeft om uitstel gevraagd. Een meerderheid van de Kamer stemde in met dit voorstel. Kamerleden reageerden met verbaasd op het verzoek van de VVD. "Vorige week moest de wet met stoom en kokend water worden behandeld en nu wordt gevraagd om uitstel van stemming", aldus Gerard Schouw van D66. Hij noemt het een schande voor de boer dat ze nog langer op duidelijkheid moeten wachten.

Met steun van PvdA, PvdD, D66, ChristenUnie, SGP en CDA was er een ruime meerderheid die het verzoek van Lodders steunde. Partijen deden dit vooral omdat het in de Kamer gebruikelijk is om collega's meer tijd te gunnen als ze daar om vragen.

D66-Kamerlid Gerard Schouw stelde voor om de stemmingen uit te stellen tot het moment dat ook aan de AMvB invulling is gegeven. Hiervoor kreeg hij ook steun van SP, Groenlinks, PvdD, maar niet van een meerderheid.

Op aandringen van Geert Wilders gaf Lodders een verklaring voor het verzoek om uitstel. "Er zijn veel amendementen gewijzigd. Mijn fractie heeft meer tijd nodig om deze goed te beoordelen", aldus Lodders. Ze zegt later desgevraagd dat het niet ligt aan de verhoudingen met coalitiepartner PvdA, maar dat de VVD intern worstelt met de melkveewet. Ze kan niet aangeven welk amendement de aanleiding is voor de behoefte aan uitstel. "Het zijn alle amendementen", zegt Lodders. Of ze hiermee de derogatie op het zet, ontkent Lodders."Dat doen we niet als we volgende week gaan stemmen." Lodders verwacht dat haar fractie er dan wel uit is.

VVD worstelt met de melkveewet. Als de partij instemt met de wet stemt ze daarmee ook voor het invoegen van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin op een later tijdstip grondgebondenheid wordt vastgelegd. VVD wil deze aanvullende eisen voor melkveehouders niet.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken reageert; "Het is aan de Tweede Kamer. Die moet haar verantwoordelijkheid nemen." Jaco Geurts (CDA) reageert dat hij zich zorgen maakt of uitstel van stemming wel beter is voor de melkveehouderij. "Ik ben echt stomverbaasd. Dit is werkelijk een aanfluiting. Ik wist niet dat de VVD er zo instond. Vorige week moest het nog snel behandeld worden, en nu dit", aldus SP-Kamerlid Eric Smaling.

Laatste reacties

 • koestal

  Boeren en tuinders zijn slachtoffer van Natura 2000 en van de Russische boycot

 • Ishtar

  De VVD wil geen aanvullende eisen voor melkveehouders dmv een AMvB.
  Echter het fosfaat probleem wil de VVD alleen aanpakken via het voerspoor en mest verwerking.
  Maw, welke partijen in de zuivel sector praat de VVD en geeft de VVD advies.
  Lijkt me toch best interessant, wie adviseerd de VVD, dat moeten organisaties zijn uit de zuivelsector?
  LTO toch?
  Nevedi?

 • Ishtar

  Of mogen we in een democratie niet weten wie de VVD adviseerd?

 • Sjaak

  VVD speelt het spelletje 'hard to get...'
  Politiek gezien komt dat goed over bij de achterban.
  Uiteindelijk gaan ze voor derogatie, het belang is té groot!

 • wmeulemanjr1

  Gedeeltelijk Grond-loos melken moet toch ook kunnen met mestverwerking, veel veehouders rekenden hier op dat dit moest kunnen.

 • Koen Franken

  Dit zou het verschil tussen de andere sectoren weer vergroten , als die willen uitbreiden moeten ze investeren in rechten en mestverwerken .

 • massan

  Helma Lodders (VVD) heeft gelijk; grondgebondenheid in de wet te regelen is helemaal niet nodig. Of een melkveehouder voor eigen rekening mais/gras teelt of deze aankoopt bij een akkerbouwer; het blijft grondgebondenheid.
  Alles vastleggen is belemmering van de ontwikkeling in melkveehouderij.
  Jammer dat een ZLTO zich niet op dit standpunt stelt. Vele melkveehouders in Brabant wordt nu door de eigen standsorganisatie ZLTO onmogelijk gemaakt om te blijven bestaan als melkveehouder.

 • Ishtar

  Wat de VVD doet is erg bijzonder.
  Welke sector organisatie adviseren nu de VVD?
  VVD fracrie heeft meer tijd nodig zegt ze.......
  Zijn het de fractie leden alleen die iets beslissen?
  En LTO en NZO en alle boeren cooperaties zijn tegen deze VVD opstelling?
  Mmmm... toch raar dat VVD dus zogenaamd schijnbaar niet met de zuivelsector overlegd?
  Wat vinden de cda en sgp hier van, dat de VVD bewust de derogatie op het spel zet?
  Miscchien moeten andere landen geinformeerd worden dat in NL, de VVD niet met de zuivel sector overlegd en een eigen afweging maakt?
  Je weet wel, het buitenland dat geen derogatie gekregen heeft?
  Maw, met wie overlegd de VVD, en welk standpunt neemt de VVD in aan de hand van welke organisaites hun advies?
  Of gaat de vvd zogenaamd alleen beslissen en kunnen alle zuivel bestuurders straks weer de slachtofferrol in duiken?

 • agro1

  beste massan, nog nooit van het gat van rotterdam gehoord, word wakker!!!!

 • joannes

  @Ishtar, de VVD moet haar standpunt ijken op haar Liberale principes! Wanneer er over regulering gepraat en besloten wordt is dat per definitie tegen haar principes, zuiver bekeken. Wanneer dan, om maatschappelijke redenen toch iets afgesproken moet worden, laat het dan in ieder geval iets zijn waar die principes in hun standpunt overkomen. Zodat die boeren die graag met de minste regeling en bescherming werken zich herkennen in de VVD. Zo niet, dan jagen ze de laatste ook nog naar de CDA! Al die verenigingen hebben daar niets mee te maken, daar is al veel te lang op geleund! Politiek bedrijf je niet met ambtenarij en deskundigen, maar met een grondhouding naar de maatschappelijke problemen!

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.