Rundveehouderij

Achtergrond

Handel in kalveren blijft moeizaam

De handel in nuchtere kalveren blijft moeilijk. Het aanbod kalveren is nog steeds ruim en de vraag rustig. Een zwartbont stierkalf van extra kwaliteit brengt in Purmerend maximaal €65 op, dit is €20 minder dan vorig jaar en bijna de helft van de prijs die in 2012 werd betaald (€120). Een stierkalf met 50 procent Belgisch Blauw brengt maximaal €245 op, €50 minder dan vorig jaar en €70 minder dan in 2012.

Slachterijen hebben te maken met een tegenvallende afzet van kalfsvlees. Dit zorgt ervoor dat de doorstroming in de stallen kleiner is dan gewoonlijk. Bij de blankvleeskalveren is de mestduur zelfs opgelopen tot boven 29 weken. Door een groot aanbod van slachtrijpe kalveren en de tegenvallende vraag naar vlees is de prijs van de slachtrijpe kalveren ook gedaald.

Omdat de opbrengsten op slachtrijpe kalveren kleiner zijn, zijn integraties en mesters ook wat voorzichtiger met het opzetten van extra kalveren. Dit blijft naar verwachting ook zo in de komende maanden. Hierdoor is een grote prijsstijging van nuchtere kalveren in de komende maanden ook niet waarschijnlijk.

De afzet van startkalveren verloopt prima, de prijs van de zwartbonte stierkalveren blijft stabiel op €275 bij een gewicht van 100 kilo.

Prognose: stabiele prijs

Of registreer je om te kunnen reageren.