Rundveehouderij

Achtergrond

Opnieuw stijging quotumprijzen, maar weinig handel

De prijzen van koop- en leasemelk zijn opnieuw gestegen naar gemiddeld respectievelijk €9,75 en €4,75 per kilo vet. Aanbod is er op het moment weinig.

De prijsstijging lijkt vooral een gevolg van de forse melkaanvoer, die onder meer terug te zien is in de statistieken van FrieslandCampina.

Opvallend is dat er voor genoemde hoge prijzen, en soms nog wat hoger, zaken is gedaan. Een deel van de veehouders is er niet gerust op dat de landelijke productie snel gaat dalen, en kiest daarom voor zekerheid. Lang niet alle melkveehouders staan er even florissant bij op de lopende rekening. Zij melken gewoon door. Ook veehouders die bezig zijn met het opschalen van hun bedrijf zullen niet snel afstand doen van vee of hun melkproductie fors verslagen.

Veel veehouders zijn op het moment druk met het binnenhalen van ruwvoer. De verwachting is dat de quotumhandel voorlopig op een laag pitje staat.

Prognose: stabiele prijzen, rustige markt.

Of registreer je om te kunnen reageren.