Rundveehouderij

Achtergrond

Krap aanbod slachtrijpe zuiglammeren

De prijs van zuiglammeren daalde twee weken geleden nog. Hierdoor hebben veel handelaren het rustig aan gedaan met het zoeken naar geschikte zuiglammeren.

Daarnaast zijn er weinig lammeren slachtrijp wat er voor zorgt dat het aanbod krap is.

De vraag is weliswaar erg rustig maar toch kon de prijs in Leeuwarden met 5 euro omhoog. Van de 656 aangevoerde dieren bestond zo’n 40 procent uit slachtschapen.

Een luxe zuiglam kost maximaal 120 euro per stuk. Vorig jaar kostte eenzelfde lam 9 euro meer. Handelaren zijn toch redelijk tevreden met de huidige prijs. In de voorgaande jaren lag de prijs namelijk rond de 100 euro per lam. Maar toch maken de schapenhouders niet veel extra winst op de lammeren. De kostprijs is in de afgelopen twee jaar namelijk ook gestegen, mede door de I&R wetgeving en de gestegen voerprijzen.

Naar verwachting blijft het aanbod van zuiglammeren de komende weken krap en kan de prijs zich rond het huidige niveau handhaven.

Prognose: stabiel.

Of registreer je om te kunnen reageren.