Rundveehouderij

Achtergrond

Piekende spotprijzen tekenen krappe melkmarkt

Zuivelfabrikanten betalen op de spotmarkt momenteel hoge prijzen voor rauwe melk. De gemiddelde prijs ligt volgens de berichten rond de 43 cent per kilo franco, maar er gaan op vrachten van de hand voor 45 cent.

Op zich zijn dat prijzen die te hoog zijn om een renderende productie mee te draaien, maar uitgesmeerd over een veel grotere plas melk lijkt de aankoop van een paar dure vruchten nog wel lonend. Kaas- en poederfabrikanten draaien op vol vermogen, voor zover de melkaanvoer dat toelaat. ook de vraag naar room en de prijzen daarvoor zijn uitstekend.

Handelaren klagen dat de exportmogelijkheden voor melkpoeder momenteel beperkt zijn. Dat komt door concurrerend aanbod van met name mageremelkpoeder uit de Verenigde Staten en door de ongunstiger dollar/euro koersverhouding. Toch wordt ook de wereldmarkt bepaald niet overspoeld met zuivel. De Fonterra-veiling van eerder deze week gaf dat goed aan. Er werd slechts iets meer dan 20.000 ton product aangeboden, slechts tweederde of minder van de hoeveelheid die in 'goede' tijden voor de klok komt. Eigenlijk is de markt voor melkpoeders nog altijd stabiel hoog.

Daarbij is de kaasmarkt aanhoudend goed. De notering voor foliekaas schommelt rond de €3,45 per kilo. Die is dus hoger geweest, maar bepaald nog niet slecht. De export loopt ondertussen prima. Er is veel vraag vanuit Rusland, maar in toenemende mate ook vanuit andere delen van de wereld. De aanhoudend krappe melkproductie en de goede vraag naar zuivel rechtvaardigen volgens velen de verwachting dat de markt tot het einde van dit jaar sterk zal blijven.

Prognose: stabiele prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.