Rundveehouderij

Achtergrond

Willem Dijkstra overleden

Vleesveevoorman Willem Dijkstra (68) is overleden. Een gedreven en geambieerde persoon, die ruim dertig jaar in verschillende functies met de vleesveehouderij verbonden was.

Willem Dijkstra was een vleesveepionier. Als bedrijfsleider op de Koningshoeve, een groot bedrijf met Limousinzoogkoeien in recreatiegebied Spaarnwoude, deed hij als een van de eersten aan grootschalige natuurbegrazing. Ook bij de verkoop van ‘vlees aan huis’ stond Koningshoeve vooraan.

Daarbij droeg Dijkstra de fokkerij een warm hart toe. Hij haalde Franse topstieren als Bilbao en Incomparable naar zijn bedrijf. Hij bezocht Nederlandse en ook Franse keuringen met zijn dieren en Koningshoeve was de basis van vele dekstieren die in de Nederlandse fokkerij zijn ingezet.

Door de omvang van het bedrijf, het inzetten op fokkerij en zijn persoonlijkheid was Dijkstra geen onbekende in het Limousinstamboek. Zijn verkiezing tot voorzitter van dit Stamboek ging echter niet zonder slag of stoot. Fokkers uit het zuiden van het land droegen een andere kandidaat voor en de stemming was een nek-aan-nek-race. Hij won en leidde het stamboek van 2003 tot 2009.

Daarnaast was hij ook als bestuurslid van de WLTO afgevaardigd in de LTO-werkgroep Rundvlees van LTO Nederland. Hij had daarin de portefeuille EU-regelingen en premies. In 2002 stelde hij fouten bij Laser en bij de I&R aan de kaak. Zijn benoeming tot voorzitter van de landelijke werkgroep in februari 2006 kon daarom rekenen op brede steun binnen de LTO-gelederen. Nog geen twee maanden later hing hij de voorzittershamer echter al aan de wilgen. Dit uit onvrede over de karige personele bezetting/ondersteuning en het geringe budget dat bij de belangenbehartiger beschikbaar was voor de kleine sectoren.

In 2008 werd hij voorzitter van de Federatie van Vleesveestamboeken. Met de voorzittershamer nam hij ook de wens over om één landelijke vleesveekeuring te houden. Waar zijn voorgangers zich op stuk beten, lukte het Dijkstra wel de Nationale Vleesvee Manifestatie, een tweejaarlijkse centrale keuring van alle vleesveerassen in de benen te krijgen.
Daarnaast was Dijkstra in zijn functie als voorzitter van de Federatie dé drijvende kracht achter een centraal opfokstation waar stieren van meerdere rassen onder dezelfde omstandigheden werden klaargestoomd voor een taak als dekstier. In oktober 2012 legde hij ook deze voorzittershamer neer.

Dijkstra overleed op vrijdag 5 april 2013 na een kort en hevig ziekbed aan kanker. Hij werd 68 jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.