Rundveehouderij

Achtergrond

Voer toch duurder, vooral bostel

Melkveehouders vragen veel ruwvoer. Voor aanvulling op het rantsoen met pensprik is roodzwenk erg gewild. De prijs ligt nog rond 160 euro per ton, maar het is lastig verkrijgbaar.

Verder is er veel afzet van goed voerstro. Over het algemeen geldt voor hooi en stro dat er voldoende aanbod is om grote prijsstijging te voorkomen. Dat geldt echter niet voor bierbostel. Zeer grote vraag is er debet aan dat enkele fouragehandelaren hun prijs deze week stevig verhoogd hebben, tot 15 cent per procent droge stof per ton. Daardoor ontstaan grote prijsverschillen. Het is seizoensmatig (de stroom bostel vanaf de brouwerijen neemt in april en mei doorgaans toe) afwijkend, net als in het vorige zeer natte voorjaar. Zodra er meer gras is, over enkele weken, neemt de vraag af en kunnen de prijzen mogelijk dalen.

Vraag en aanbod zijn wat betreft aardappelbijproducten redelijk in balans, met beperkt aanbod en dito vraag. Voor stoomschillen en snippers kan de prijs daarom net stabiel blijven. Zoals steeds is er een groot verschil in prijs tussen de beste kwaliteit en de onderkant van de markt. Voeraardappelen zijn heel redelijk van kwaliteit, voor zover beschikbaar. De aardappelmarkt is dit seizoen zeer matig voorzien als gevolg van de kleine oogst in heel Noordwest-Europa.

Prognose: prijsstijgingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.