Home

Nieuws 96 reactieslaatste update:4 mrt 2013

Aflatoxine ook in Nederlands voer en melk

Zoetermeer - Met aflatoxine vervuilde Servische mais is in Nederlands mengvoer terecht gekomen: in twee partijen pluimveevoer. Beide partijen zijn deels vervoederd, meldt bureau GMP+. De rest is geblokkeerd.

Melk van twee Nederlandse melkveebedrijven is al zes weken geleden geweigerd in verband met een te hoog gehalte aflatoxine, laat een woordvoerder van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) weten. De NZO stelt dat geen melk in de voedselketen terecht is gekomen, omdat binnen vier uur duidelijk is of melk aan de veiligheidsnorm voldoet of niet. Anderen trekken deze bewering in twijfel, omdat het volgens hen tot een week kan duren voordat een deugdelijke analyse van de melk is gemaakt. Het lijkt vanuit die optiek aannemelijk dat dus ook een klein deel van vervuilde melk in de voedselketen terecht is gekomen. Bovendien zijn pas naderhand de controles geïntensiveerd.

De twee melkveebedrijven waar normoverschrijdingen zijn gevonden, mogen pas weer melk  leveren als geen aflatxine meer wordt aangetroffen. Dit duurt waarschijnlijk enkele dagen. Volgens de zuivelindustrie zijn geen verdere normoverschrijdingen meer aangetroffen. Het lijkt gezien de informatie van uit de voerketen echter wel aannemelijk dat meer bedrijven ondeugdelijk voer hebben gehad.

De stichting Trust Feed laat bij monde van voorzitter Johan Schuttert weten dat geen vervuilde mais is aangetroffen bij de aangesloten mengvoerbedrijven. Dit lijkt in tegenspraak met de uitlatingen van GMP+. Duitse autoriteiten laten echter weten dat een deel van het daar samengestelde mengvoer ook op boerenbedrijven in Nederland terecht is gekomen.

GMP+ heeft al begin februari gewaarschuwd voor het gevaar van vervuilde mais. Trust Feed heeft importeurs vervolgens zo'n twee weken laten, op 19 februari, een terugkoppeling gegeven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is pas met een traceringsonderzoek begonnen nadat ze uit Duitsland bericht heeft ontvangen dat een deel van de met aflatoxine besmette mais via Rotterdam naar Duitse veevoerproducenten is vervoerd. Een andere deel van de mais is via Bremen in de Duitse voerketen beland. In Duitsland staan 3.600 boerderijen onder toezicht. De meeste in Nedersaksen, maar in vier andere deelstaten zijn ook bedrijven onder controle geplaatst.

De veevoerindustrie en graanhandel hebben nog geen verklaring voor de vraag hoe kennelijk gecertificeerde grondstoffen toch door de controles heen zijn gekomen. Dat bovendien nadat al in oktober 2012 via het Europese waarschuwingssysteem RASFF een eerste waarschuwing tegen vervuilde mais is uitgedaan. Een zegspersoon van een graanhandelaar vertelt wel dat na de vondst van de aflatoxine in de afgelopen weken het bemonsteringsprotocol is aangepast.

Hoe groot de partij is die in Nederland is beland, is nog onbekend. De in Duitsland aangetroffen partij mais is 45.000 ton groot, waarvan 10.000 ton is gebruikt door dertien mengvoerfabrieken in vooral Nedersaksen, voor mengvoer voor zowel runderen, varkens als pluimvee. De rest van de partij kon op tijd uit de roulatie worden gehaald. De mais bleek 0,204 mg per kilo te bevatten. De grenswaarde is slechts 0,02 mg/kg. De besmetting is volgens bronnen in Nedersaksen aan het licht gekomen via de melkcontrole bij een leverancier van zuivelbedrijf Ammerland.

Laatste reacties

 • el

  Ze laten nederlandse landbouwgrond onderlopen en kopen voer uit het buiten land, zie hier het gevolg.

 • janskip

  Snel alle bedrijven een hoge dosering Flora TMR aan hun vee verstrekken om zodoende snel de toxines af te voeren en verdere schade voor de dieren te voorkomen

 • Mels

  Ja dat komt ervan als je de besslising over de NL natuurgebieden verkwanseld aan Europa. Dit gaat nog veel erger worden.

 • Bison

  Vroeger voerden de Europese landen oorlog,.tegenwoordig naaien ze mekaar op een andere manier.
  Who needs enemys with friends like that.

 • zanden

  Dit soort toestanden zijn dus rechtstreeks het gevolg als je niet zelf meer grondgebonden landbouw bedrijft en het voer van eigen erf of van collega's in eigen land betrekt. Je geeft je dan in handen van anderen in vertrouwen op de blauwe, groene of bruine ogen. Dat betkent dus in de praktijk dat je een enorm risico neemt. Mensen die verkeerde bedoelingen hebben stoppen niet door zelfinzicht maar pas wanneer ze betrapt worden. Intussen schaadt dit het imago van de hele sector, ook richting consumenten. Terugbewegen richting grondgebonden landbouw en veeteelt, terug naar de kleine schaal, waar je nog weet waar alles vandaan komt.

 • Mels

  Zanden,terug naar de kleine schaal is een utopie evenals de grondgebonden veehouderij,wel zou het zaak zijn om zoveel mogelijk NL voer te gebruiken.Maar en daar zit de kneep,we produceren voor,in elk geval,de Europese markt en dat vraagt om een lage kostprijs,was het nou zo dat NL voer een plus in de uitbetalingsprijs gaf dan zou het te realiseren zijn maar helaas wordt welke sector dan ook uitgeknepen door het grootwinkel bedrijf.Hoewel we ook kunnen zeggen tegen hen:Je krijgt het niet voor minder.Maar helaas zit dat er niet in want dan zouden alle boeren neuszen dezelfde kant op wijzen en dat zou gelijk staan aan Paas en Pinkster op een dag.......

 • Gerd

  GGO-vrije maïs in biogasinstallaties ....
  Waar zijn de onderzoeken voordat een betaling wordt gewist.
  Waarom is dit al zo lang responderende duurde tot

 • Venstra

  Over landbouwgrond natuur maken, in Overijssel mislukt omdat er geen bijzonder planten opkomen maar alleen maar eentonige russen groeien, andere maïs gaat in de biovergister, en andere schimmelmaïs halen we wel uit Servië, of anders Brazilië, maar o wee als we een kuub te veel mest hebben.

 • Sjaak

  Nu is dit geval, waarschijnlijk toevallig, aan het licht gekomen. Tevens wordt er gesproken over 'normoverschrijdingen'...Heb nl. sterk het vermoeden, op basis van ervaringen, dat er ook zogenaamde 'twijfelpartijen' zijn, die waarschijnlijk nog geen normoverschrijdingen veroorzaken, maar wel negatieve gevolgen kunnen hebben voor de veestapel. Heb dit natuurlijk wel eens aangekaart bij de voerleverancier, maar dat zie ik natuuuuuurlijk verkeerd...;)
  Herkent iemand dit?

 • politiek

  Beste Sjaak
  Onlangs, 14 februari tijdens overleg in Doetinchem is daar ook uitvoerig over gesproken. De gifstoffen die geproduceerd worden door de schimmels in de grondstoffen mais, granen zoals die aangevoerd worden in Nederland.
  Inderdaad waar blijven die. ? Men was van menig dat er GEEN schip terug gaat zonder hier in Nederland gelost te hebben. Ofwel alles blijft gewoon in Nederland. Versnippering/vermaling door de voeders voor de dieren. ? Gewoon dus de grondstoffen waarin te hoge gemeten gifstoffen zitten verdelen over grotere partijen voer voor varkens/kippen/koeien. Een duister verhaal was men wel van mening.

 • politiek

  Aanvulling op # 10
  Ook kunnen er andere stoffen gemeten worden die over grenswaardens gaan, gemeten in die grondstoffen. In schimmels kunnen gifstoffen ontstaan tijdens transport. Vooral bij een te vochtig geladen mais/ granen is dat gevaar zeer reeel. Andere gevaarlijke stoffen kunnen ook zeer reeel aanwezig zijn in grondstof , zoals bestrijdingsmiddelen, chemische verontreiniging tot zelfs reststromigen van de chemische industrie toe.
  Slim en sluw mengen is dan vaak de oplossing aldus rapport van de Nationale Recherche.
  Valsheid in geschrifte en fraude is meer regel als uitzondering.

 • el

  Zoals al eerder besproken in een ander artikel kun je aflatoxine in een patij graan niet zomaar opsporen door steekproeven ,hot spots kun je overal en nergens vinden , hoofdoorzaak is meestal extreme weersomstandigheden tijdens het groei seizoen.

 • mtsvanaaken

  Deze keer ben ik het met je eens politiek. Ik ben bang dat de mais in een ethanol fabriek verdwijnt en we dadelijk de restproducten alsnog in het diervoer tegen komen. Als tarwegistconcentraat of dgs.

 • Khalid en zijn maten

  heb ooit weleens wat veevoer gelost uit schepen,het voer ziet er niet altijd even fris uit...

 • gerjan slingenbergh

  Het blijkt wederom dat al die (schijn) veiligheids keurmerken (GMP+,Haccp, KAT, IKB,enz.) helemaal niets uitmaken. Veel mensen die zichzelf dienstverleners noemen verdienem er goed aan en voor de boer is het kostprijs verhogend. Als VWA goed zou werken dan waren al die zogenaamde dienstverleners niet nodig.

 • aarthamstra1

  Moet een multinational zijn. Als het een handelaar of kleine veevoeder bedrijf zou zijn. Had hij natuurlijk straf gekregen,en word zijn vergunning ingetrokken na een bibob onderzoek.

 • riennl

  Aflatoxine is de stof afgescheiden door aspergillus flavus. Deze schimmel komt overal voor(ook in Nederland ) Alleen bij hoge temp +30 gr en hoge luchtvochtigheid vormt het aflatoxine. De vorming bij mais komt vooral voor wanneer na een droogteperiode er een plens regen valt. De korrels barsten dan open en vervolgens kan de schimmel makkelijk de korrel binnendringen.
  Bij rundvee is het probleem dat het doorgaat naar de melk in de vorm van aflatoxine m1. Een minder prettige stof. Voor varkens en pluimvee is het geen enkel probleem daar het bij deze concnetratie van 0.2 microgram niet in het vlees of eieren terechtkomt. De melkfabrieken en vooral degeen die zuigelingen voeding produceren letten heel sterk op aflatoxine. Bovendien is mais veel te duur om in rundveevoeder te verwerken.Als er al mais verwerkt wordt is dit in kleine doseringen. De kans dat de consument dus besmette melk krijgt is nihil.

 • riennl

  De vraag is nu hoe de partij toch doorgekomen is
  Volgens GMPPlus zijn er twee mogelijkheden om mais uit Servie te kopen
  a) De GMPplus handelaar past het protocol toe inkoop uit overige herkomstlanden. Dit betekent onderzoek op herbiciden,pesticiden,zware metalen,mycotoxines (waaronder aflatoxine voor mais of maisproducten),dioxine en salmonella Een dergelijk totaal pakket verhoogt de prijs met ca euro 1,50 per ton. Theoritisch hoort dit voor aflevering te geschieden.
  b) De GMPplus handelaar koopt bij een GMPplus bedrijf in Servie (Die zijn er)
  Nu is de Servier verantwoordelijk. De handelaar dient het dan in zijn analyse schema optenemen.
  Wat zegt echter GMP + BA4 Indien de mengvoederproducent het voor melkvee gebruikt dient hij bij aankoop ofontvangst over een analyse certificaat te beschikken . Of hij dient het zelf per 500 ton te onderzoeken.
  Op zich kan het nauwelijks in melkveevoeder terechtkomen.

  Daar het voornamelijk in Nedersaksen is terecht gekomen , zou de handelaar ook alleen qs gecertificeerd zijn. Hoe bij QS de controle is weet ik niet ( Ik hoor het graag of QS ook een dergelijk schema heeft)

 • Mozes

  Riennl, bedankt voor de zakelijke informatie. Beter dan die gefrustreerde onzin hiervoor.

 • consign

  De meeste melk die campina in NL verkoopt komt uit Duitsland!

 • riennl

  Voor zover ik weet stelt Campina aan de nederlandse leveranciers van melk de eis dat ze van GMP Plus leverenciers hun voeder betrekken en dat deze bovendien aangesloten dienen te zijn bij Trustfeed (Als dit niet zo is hoor ik het graag). Gesteld dat Campina een deel van haar melk uit duitsland haalt kunt u (consign) aan Campina de vraag stellen of deze duitse leveranciers van melk ook aan deze eiesen voldoen.

 • toin

  het mengen van partijen komt overal voor in de keten van levensmiddelen productie zo wel bij vlees als bij grond stroffen eindproducten die niet juist geproducert dit is ook geen probleem want door vermenign houd je een goed en constant product over en zal er niemand schade van hebben

 • riennl

  Allereerst noch het volgende, dat in Duitsland 3500 bedrijven geblokkeerd zijn wil niet zeggen dat dit allemaal melkveebedrijven zijn . Dat deze mais in veevoerbrok terechtkomt is al niet zo waarschijnlijk daar mais veel te duur is voor rundvee. Mocht het al in voeders gebruikt zijn dan zijn de hoeveelheden nog laag Dat Campina in haar eindproducten de norm overschrijd is nul.

  Duitsers reageren altijd panisch bij dergelijke overschrijdingen , ze blokkeren altijd gelijk alles RUCKSICHTLOS .Als kippen zonder kop.


 • riennl

  Toin het volgende over het mengen van partijen het volgende.

  Volgens GMPplus is dit niet toegestaan. Als een dergelijke partij met een verontreiniging bij het VWA og GMP bekend is dient deze vernietigd te worden.
  De verontreinigingen zijn vaak zo groot dat de mengen geen oplossing is/
  Neem maar van mij aan dat je de puinhoop dan alleen maar groter maakt.
  Om deze partij met 200 ppb terug tebrengen naar 20 ppb moet je dit mengen met 225.000 ton aflatoxine vrije mais. Dit lukt je niet om 'stilletjes'te doen.
  Mocht de nVWA hierachter komen moet je er niet raar van opkijken dat je alles mag gaan vernietigen. Bovendien jaag je eerst de maisprIjs op en vervolgens weer naar beneden

 • denker123

  riennl :dan is het voeren van tarwegistconcentraat enDDGS ook een grote risicofaktor in de melkveehouderij,van 4 kg tarwe of mais blijft er 1kg T.G.C. of DDGS over op droge stof basis na het ethanolproces.Dus de aflatoxines van 4 kg graan zitten nu geconcentreert in 1kg T.G.C. of DDGS. Met het lopend onderzoek naar mogelijke smaakofwijkingen door het gebruik van tarwegistconcentraat,kan ook de aanwezigheid van aflatoxines in dit voer onderzocht worden.Mogelijk zit daar de oorzaak van smaakbeinvloeding en andere kwaliteits problemen in kaas en andere zuivelprodukten.

 • riennl

  Goeidag Denkert

  Ik denk dat de verhouding graan ethanol wat lager ligt als 4 kg in 1 kg uit
  Inderdaad gaat het gehalte aan mycotoxines omhoog in DDGS TGC
  In hoeverre is mij niet bekend. Door de mais of tarwe eerst te poetsen gaat wel een deel van de mycotoxines eruit en komt in het stof terecht.
  Maisstof of tarwestof uit de reiniging kopen kan dan ook een grooot risico zijn
  Het zou onze ethanol producenten sieren dit uitzeefsel niet wederom bij de DDGS of TGC te doen
  Misschien wil een producent of handelaar in DDGS of TGC hierop reageren
  Overigens dienen deze fabrikanten ook te voldoen aan de maximumnormen van mycotoxines.

 • Gerd

  980 vestigingen waren gesloten, maar sommige benodigdheden weer. Het grootste deel van het voedsel dat we nu al gevoerd aan de koeien.

 • aarthamstra1

  Mozes, Wie heeft dit nu ingevoerd gemengd en vermarkt.

 • j.verstraten1

  Rien, je verhaal komt geloofwaardig over , behalve dan het je schrijft dat mais nauwellijks in rundveevoeders zit vanwege de prijs en dat daardoor het risico nihil is.
  ten 1e zit er in legio rundveevoeders wel mais ook al is het niet veel en nihil is verrekte weinig nl. niks en dat kan je dus niet garanderen.

 • riennl

  Hallo Verstrate

  Ik ben het met je eens, echter wat ik vooral probeer te vertellen dat we geen paniek moeten zaaien en als aangeschoten wild rond moeten gaan rennen.
  Het aflatoxine b1 verhaal speelt vooral bij zuigelingenvoeding en zoals gezegd die fabrikanten controleren zeker op aflatoxine
  Er lezen allerlei mensen mee en je hebt erbij die niet weten waar de klepel hangt maar toch de bel gaan luiden

 • agratax2

  Stel het moet vernietigd worden, dan zijn er enkel mogelijkheden, verbranden en vergisten. Bij de eerste zal de schimmel en het gif de schoorsteen uitgaan als rook prachtig. Maar vuilverbranding kost doorgaans geld, dus blijft vergisten over en nu komt de aflatoxine met de digistaat op het land. Wat zijn dan de gevolgen voor het bodem leven en eventueel voor de volgende oogst? Nemen planten de aflatoxine op? Ik heb geen idee.

 • riennl

  agratax

  Dit is inderdaad het vlg punt.
  Ik neem aan dat het bij verbranding op hoge temperaturen vernietigd wordt
  (als er iemand dit met zekerheid weet graag commentaar)
  Wat ik wel weet dat aflatoxine op vier manieren vernietigd kan worden
  a)Inkuilen met ammonia
  b)behandelen met natriumhypochloriet het gaat alleen sterk ruiken naar chloor
  c)behandelen met waterstofperoxide. Nadeel van waterstof peroxide is dat het eigenlijk met alles reageert en snel afgebroken wordt
  d) behandelen onder hoge druk en temparatuur

  Echter het nVWA staat behandeling niet toe
  dus blijft verbranding of co vergisting over. Inderdaad wat gebeurt er bij co- vergisting wanneer de aflatoxine in de grond komt.

  Overigens brengt verbranding wel geld op. Mais heeft een behoorlijke hoeveelheid calorieen. Hoeveel is gissen (Iemand die het weet )

  Gaarne antwoord als iemand hier iets over weet, verbranding of wat gebeurt er met het digistaat

 • leo,s vriend

  Allemaal leuk en aardig maar het toont aan dat de controle werkt.
  Als nu de vervuilde mais wordt vernietigd is het probleem dus achteraf geen probleem geweest

 • denker123

  Beste riennl,in de V.S.worden dit jaar 4500 miljoen buschels mais [41,7% van de V.S.mais] gebruikt voor ethanolproduktie ,hiervan komt 1064 miljoen buschels na het ethanolproces als maiswaarde terug als DDGS voor veevoer dus +- 4 op 1.Dit is veel minder dan iedereen denkt en wat de ethanolfabrikanten beweren,daarom is er schaarste aan tarwe en mais.in de wereld zie: ag agricultural marketing resourse center-renewable [clik op Corn/Ethanol Balanse sheet]

 • jordi 1455

  denker daarom noemen we ethanol en biodiesel milieu onvriendelijk.

 • koestal

  hoe zal het zijn ,hoe zal het gaan ,waar komt die rotzooi toch vandaan ? Ik dacht dat Nederland waterdicht was voor dit soort producten met al die dure controleorganen ,die ook al weer miljoenen kosten met al dikbetaalde diknekken

 • koestal

  al die troep in de biovergister gooien

 • politiek

  Aanvullig op # 11
  Eenieder weet hoop ik al wel dat er ZWIJGPLICHTEN inzake voedselveiligheid/verontreinigingen zijn. Dit ook op niveau van de Tweede Kamer.
  Wordt de Tweede Kamer echter wel correct geinformeerd . ? Waarom moet men anders zwijgen . ? Zwijgplichten inzake verkoop gevechtsvliegtuigen naar land XXX en voor bedrag XXX , dan kan ik me een zwijgplicht nog wel voorstellen.
  Zwijgplicht over voedselveiligheid en waarom dan toch.? Wat is er allemaal aan de hand inzake voerverontreinigingen en besmettingen en wat moet er verzwegen worden of waar moet men over zwijgen . ? Is economie belangrijker als voedselveiligheid/volksgezondheid. ?
  Dit gaat echt niet enkel over het rapport Nationale Recherche , inzake voerverontreinigingen. ! Tevens is bekend dat zelfs kamerleden al niet alles meer mogen weten ( van de Minister ) als het over voedselveiligheid gaat. !

 • politiek

  Aanvulling op # 38
  Herstel laatste zin.
  Tevens is bekend dat zelfs kamerleden al niet alles meer PUBLIEKELIJK mogen weten ( van de minister ) als het over informatie gaat. !

 • koestal

  Dan heeft die dure intensive controle gefaald,waren zeker allemaal op wintersport of naar het carnaval

 • koestal

  HaHA.GMP !!!

 • koestal

  Het is NB. GMP+

 • nak

  Feed Trust blijkt haar naam niet waar te zijn. Ze hanteerd liever de doof pot dan vertrouwen te wekken door actie te ondernemen.

 • Mozes

  Waarom is de vervuilde maïs wel in Duitsland terecht gekomen en niet in Nederland? Het lijkt erop dat de Nederlandse veevoersector de zaak redelijk onder controle heeft.

 • politiek

  Verantwoordlijkheden inzake veilig voer/vlees/melk , b.v. onderzoeken enz. op gifstoffen zoals aflatoxine en verder hormonen ,antibiotica enz. laten liggen bij het bedrijfsleven zelf is onverantwoord. Als men iets vind dan zullen die uitslagen wel verdwijnen dan wel vernietigd worden incl. die monsters van die verdachte partijen/groepen die juist extra onderzocht zouden moeten worden.
  Contra - onderzoek ?? Ofwel we zullen bewuste verdachte groepen extra onderzoeken. ?? Natuurlijk niet want stel dat de besmetting veel ruimer en erger is. ?? Dan is het probleem nog groter met de gevaren van grenssluitingen.
  Zelfs Productschappen , een NVV en een ZLTO zijn hier ook volledig mee op de hoogte met deze werkwijze dat er dan vreemde dingen gebeuren.
  Zwijgplichten zijn er niet voor niets. Kamerleden krijgen niet voor niets op alle vragen GEEN antwoord meer dan.

 • leo,s vriend

  Wat een onzin politiek,juist de controlerende laboratoria hebben de zaak in de openbaarheid gebracht en op de juiste wijze aangepakt.

 • politiek

  Inderdaad ,via controlerende laboratoria in het buitenland is het bekend geworden. Nederland zal dat zelf echt niet bekendmaken. Als er in al die jaren nooit niets gevonden wordt in Nederland. ? Natuurlijk wel. Maar dan is het de kunst hoe kunnen we dat verborgen houden. Onderzoeken doen met NIET ekende onderzoekmethoden is mogelijk een idee. Dan is er ook geen meldingsplicht. ! Anders zijn de gevolgen veel te groot vanwege de stilkomende export.
  Natuurlijk , ga maar eens kijken als er een groot schip klaar ligt om te lossen.
  Je ziet dan heus wel waar je een monster moet pakken om gericht iets te vinden of bewust niets te vinden. De ladingen grondstoffen voer zijn echt niet altijd even fris. En natuurlijk , is de overheid zelf altijd wel even betrouwbaar als men iets vind. ? en wat doet men dan ?

 • W Geverink

  Ik snap niet waar jij over ligt te zeuren Poli. Jij wist dat je hormonen aan het mengen was, je bent gepakt en nu ben je failiet. Presies zoals het hoord. Dan heeft de controle gewerkt toch? Als er in Nederland niet goed getest wordt dan worden verboden stoffen door importerende landen ontdekt en dan heet het einde export.

 • denker123

  Waarom moet de mais met te hoog toxinegehalte dan maar voor veevoer gebruikt worden,zo ging het tot nu toe blijkbaar.Het is de akkerbouwer die verantwoordelijk is ,nu wordt de zwarte piet doorgeschoven naar de veehouderij.De vegetarische slagers zoals de man van Marianne Thieme zorgen er wel voor dat voedselgrondstoffen met te veel toxines voor rechtsreekse menselijke consumtie,naar de veehouderij doorgeschoven worden. Zodat zij de veehouderij verder kunen afbreken en zij zelf buiten schot blijven.

 • jordi 1455

  politiek wil alleen geld zien de eurotekens zie je zo in zijn ogen staan. wat tien jaar geleden is gebeurt bij politiek is niks meer aan te doen. gebeurt is gebeurt en politiek heeft de pech dat hij er slecht van afkwam als hij gewoon had meegewerkt dan kwam hij er iets beter vanaf maar hij werkte gewoon tegen en dan heb je je kansen verspeeld

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Mozes

  W Geverink #48, hier ligt nu net het probleem van @politiek. Hij gaat er van uit dat iedereen net zo is als hijzelf. Dat alleen hij is gepakt en anderen niet betekent voor hem dat anderen de hand boven het hoofd wordt gehouden.
  Hij kan maar niet op het idee komen dat anderen niet gepakt worden omdat ze veel verantwoordelijker met voedselveiligheid omgaan dan hijzelf.

 • riennl

  aanvulling op denkertje 123 # 34

  ALs de verhouding 4 mais levert 1 kg DDGS is dan is de beste weg deze mais te vergisten tot ethanol en vervolgens de DDGS te verbranden.

 • politiek

  ZWIJGPLICHTEN voor de kamerleden. ? Uiteraard heeft dat niet te maken met een paar enkele bedrijven. Dat is aan de orde als er grootschalige verontreinigingen van voedsel/vlees/melk is met gezondheidsrisico,s. Denk vooral aan KANKERGEVAREN bij het gif aflatoxine in het voer.
  Die zwijplichten gaan zelfs zover dat verantwoordelijk Minister weigerd alle informatie te geven op vraagstelling kamerleden.
  De afweging economisch Staatsbelang of belang milieu/volksgezondheid behoord echter de Minister niet buiten de tweede kamer om af te wegen welk besluitvormig het beste is.

 • jordi 1455

  Kankergevaren? en dat zegt de grootste knoeier in de varkenshouderij van Nederland heeft gekend. Enigste wat politiek van belang is, is geld en niet volksgezondheid, dat was duidelijk bij de MPA affaire, het maakte niet uit wat de gevolgen voor de volksgezondheid waren als ze met MPA besmette varkens opleverde, zolang politiek maar een hoop winst kon maken.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • politiek

  Ik lees in het artikel dat de grenswaarde van aflatoxine zou zijn 0,02 mg/kg.
  Die is echter voor pluimvee, varkens en NIET melkgevende runderen zo.
  Voor melkvee is de norm 0.005mg/kg. Ofwel 4 maal zo streng. !

 • denker123

  riennl,Nog beter dan verbranden is geen DDGS of TGC voeren,voor dat beetje geldvoordeel kun je het GROTE risico op alfatoxine in voer ,melk en vlees niet nemen dan leef je op een tijdbom. Bovendien maak je door het afnemen van DDGS en TGC het voer zelf duurder,de verkoop van dit veevoer is nu de enige winst voor de ethanolindustrie.Als ze dit voer niet kunnen verkopen valt hun ethanolfabriek stil ,en komt er volop mais en soya beschikbaar op de wereldmarkt.Want er komt maar 1/4 van de oorspronkelijke voederwaarde terug als DDGS of TGC na het ethanolproces. 70% van de uitbreiding van de wereldmaisproduktie tussen het jaar 2000 en nu gaat naar de biobrandstofindustrie ,bij soyabonen is dit 50% en bij tarwe 25% dit staat op[ vilt b e] dit is de enige oorzaak van te dure granen en soyabonen nu de melkprijs niet mee wil stijgen.

 • politiek

  Hopenlijk gaat de veehouderij en de veevoederindustrie de consument en de tweede kamer correct informeren. Afgelopen dagen heb ik veel informatie boven water gekregen. Ook dus op de vraag of al die eigen controlesystemen tot en met Productschappen toe wel te vertrouwen zijn als het om voedselveiligheid gaat !

 • W Geverink


  Hoe omzeilde jij de controlesystemen Politiek. Controlerende instanties en justitie kunnen veel leren van de criminelen die in het verleden met het gebruik van illegale hormonen gepakt zijn.

 • koestal

  waar is Marianne met haar vraagjes,zeker op wintersport

 • jordi 1455

  hopelijk houd politiek op met zijn gedram daar hebben hoop baat bij hier.

 • politiek

  KANKERVERWEKKEND. Ook kan de aflatoxine leverschade via het ongebore kind veroorzaken en kan inwendige bloedingen veroorzaken.
  LETTERLIJK staat er in RIKIKT rapport.
  Het is niet duidelijk waarom de NL resultaten niet zijn gepubliceerd in de NL rapportages over de betrokkken jaren. Het had betrekking op te hoge AFM1 waardes. Aflatoxine B1/M1.
  Gewoon alles de doofpot in dus. !

 • bankivahoen

  Maar je laat dit alles maar toe politiek@ ?? Je weet alles en doet niets ,vorm van boter op het hoofd ?? Ook een ernstige vorm van doofpotcultuur !

 • mazzel1

  Beste mensen,
  Politiek weet niets, heeft niets en is met zijn bedrijf helaas moeten stoppen. Informeer maar eens bij collega veehouders in West Brabant en u weet meteen met wat voor man we te maken hebben. Helaas door zijn verkeerde beslissingen zijn bedrijf moeten verkopen en nu via allerlei verdachtmakingen en door te pas en te onpas het woord zwijgplicht, geheime rapporten e.d. rond te bazuinen onze sector in een kwaad daglicht te stellen. De Pvdd gaat daar natuurlijk graag in mee en hebben wederom een marionet gevonden waar ze aan de touwtjes kunnen trekken. Hij snapt het nog steeds niet.

 • politiek

  Beste Mazzel1
  Het RIVM en RIKILT kan voor de stof AFLATOXINE , zo ongeveer de meest gevaarlijke kankerverwekkende stof de veiligheid van onze peuters en kleuters niet garanderen. Die conclusie wordt getrokken op basis van de huidige kennis en meetresultaten.
  Bijzonder storend is dan als meetresultaten waar een meldingsplicht aan vast hangt omdat die boven de wettelijke grenswaarden liggen verdwijnen danwel niet geregistreerd worden. ONVERANTWOORD noem ik dat.
  Veehouderij ben bewust. De wielrenners spotten/vernielen met doping hun eigen lichaam. Door die creatieve/illegale gebruiken hormonen en nu weer die discussie over gifstoffen als AFLATOXINE om die meetresultaten weg te moffelen. ??
  Je spot zo met de gezondheid van onze kleuters en peuters. !!

 • politiek

  Met die illegale praktijken vernielt u zo dus het lichaam van een ander i.p.v. uw eigen lichaam zoals bij dopinggebruik bij wielrenners. Natuurlijk een wielrenner behoort ook niet over doping te praten terwijl zo ongeveer het gehele peleton er aan mee doet. !.
  Ik haak liever af als dat de praktijken zijn in de veehouderij waar u dan zo trots op bent. ?? Ik weiger het lichaam van een ander te vernielen.

 • jordi 1455

  enigste gifstof hier is politiek en daarvan worden we doodziek.
  politiek iedereen weet wie je bent en wat je hebt uitgevreten, daarom nemen we jou niet meer serieus. je hebt je kansen verspeeld en dat is mooi je eigen schuld, we hebben je de kans gegeven maar je krabbelde terug en dat zegt genoeg.

 • jordi 1455

  politiek
  met jouw onzin vernietigt jij wat boeren hebben opgebouwd.

 • Coanma

  Dank voor je moeite @politiek, zulke doorzetters als jij zijn van groot belang voor de volksgezondheid, Nederland spant de kroon met niet-handhaven, we vertrouwen teveel, eindelijk komt daar misschien.. door alle schandalen eens een einde aan. Helaas lijden de goeden onder de slechten, maar dit is een zeer serieuze zaak.

 • Coanma

  Oeps nu riskeer ik wel de schandpaal. Ik wil alleen zeggen dat sommige zaken niet lichtvaardig opgenomen moeten worden en volgens mij zit echt niemand hier te wachten op meer gezondheidsperikelen. Iedereen snapt ook wel dat er heel veel goede boeren zijn die erg hard werken voor ieders maaltijd (dank) , maar we mogen niet toestaan dat er foute zaken in de voedselketen komen, heel simpel lijkt me,

 • W Geverink

  Coanma, Politiek is een van de personen die zich willens en wetens bezig hield met criminele praktijken zoals in zijn geval het gebruik van illegale hormonen. Dat hij daarmee gepakt is betekent echter niet dat zoals Politiek verondersteld, de hele Nederlandse veehouderijsector zich aan dat soort verdorven praktijken schuldig maakt. Ik ben het met je opmerking eens. Helaas lijden de goeden onder de slechten.

 • politiek

  Nogmaals , als een wielrenner ,,betrapt,, wordt op doping kan hij een second opinium aanvragen als hij twijfels heeft over de uitslag. Dit onderzoek dient te gebeuren op een erkend laboratorium . Vrij logisch lijkt mij.
  Nimmer zal ik met mijn weten besmette varkens in voedselcircuit brengen.
  Bij hormonen in varkens werkt dat anders. Ik kreeg ook de eerste uitslagen van hormoononderzoeken bij varkens te zien. ! Per direct vertelde ik dat er iets anders aan de hand was in de varkenshouderij. ,,per ongeluk,, had men namelijk ook 10 varkens meegenomen voor onderzoek die negatief behoorde te zijn. ( en NIET waren.) Ik vroeg dus om een second-opinium ( met overleg ZLTO) Helaas , die monsters waren al vernietigd. Toen na overleg ZLTO besloten om gezamelik met AID en RVV monsters te pakken van niervet voor hormoononderzoek EIGEN varkens. Die karkassen behoren daar 28 dagen te hangen volgens wet ter controle. ALLES bleek al vernietigd. Toen na overleg ZLTO voorstel om opnieuw 20 EIGEN varkens te onderzoeken op hormonen.
  Om duistere redenen durfde men dat niet. Toen wederom opdracht gegeven na een hoop overleg ook met de ZLTO voor hormoononderzoek EIGEN varkens.
  De uitslagen heb ik nog steeds niet mogen ontvangen. Later bleek dat er op duizenden (rund)veebedrijven jarenlang structureel met hormonen gevoerd is aldus rapport Nationale Recherche..

 • jordi 1455

  omdat ze weten wat je hebt uitgespookt.

 • politiek

  Ik was de enigste in geheel Nederland die opdracht gaf , ik wil hebben dat mijn varkens op hormonen onderzocht worden. !
  Inderdaad wat vreemd , maar wel realiteit want nu liep het gehele peleton gevaar. !! De uitslagen mochten daarom ook onder geen enkele voorwaaarde bekend worden. Alles behoorde vernietigd te worden. Uitslagen , monsters , karkassen , formulieren. !
  Als een wielrenner opdracht geeft , wil je mij eens op doping onderzoeken want ik vertrouw het niet. ??
  Alles in paniek. Zijn teambaas, zijn sponser, zijn trainer, zijn collega,s , zijn supporters. ??
  Hoeveel zullen er in het buitenland zitten met die miljoenen euro,s illegale winsten met die hormonenhandel. ? Je mag daar alleen niets van zeggen. ?

 • politiek

  Die AFLATOXINE handel zoals ik het nu noem is zo ongeveer vergelijkbaar als met die illegale hormonenhandel. De illegale winsten zijn zo enorm groot.
  Uitslagen verdwijnen maar te gemakkelijk en uitslagen worden maar te gemakkelijk niet geregistreerd of gerapporteerd.
  Jammer dat men ( RIKILT en RIVM ) met die gifhandel de veiligheid van onze kleuters en peuters niet meer kan garanderen. ( naast de kankergevaren waar vooral aflatoxine om bekend staat )

 • aarthamstra1

  Mozes/w Geverink wie heeft die partijen ,wil ze graag kopen maar kan ze niet vinden. Moet voor jullie toch eenvoudig zijn dit te achterhalen, Als lid van boer,,,,,,,,??? ZLTO. Transparant als ze zijn.

 • Coanma

  Ik ken politiek niet, maar als ik zijn verhaal lees zou dat best eens waar kunnen zijn. Het wordt behoorlijk raar gevonden als iemand een eigen klokkenluider is, laat staan als een sector daarom een slechte naam krijgt.... Echte boeven bestaan en we kennen maar al te goed het fenomeen van de verdwenen documenten ergens in een laatje waar niemand de sleutel van heeft. Het wordt eng wat mij betreft als iemand op een forum 'veroordeeld' wordt door verhalen die men weer heeft gehoord en de persoon in kwestie geen uitleg mag geven. Maar goed, het ligt ongetwijfeld erg complex en mij lijkt het geen benijdens waardige positie waar politiek in terecht is gekomen, doel bewust of niet, niet iets om jaloers op te zijn.

 • denker123

  politiek ,nu geen woorden maar daden als u waterdichte bewijzen van hormoongebruik hebt enz..Neem dan een tweede kamerlid van een oppositie partij in de arm,van b.v. SP of PVV als het maar een partij is die nooit mee geregeerd heeft,laat hem of zij onthullingen doen in de tweede kamer of in de landelijke pers.Beter was geweest vlak voor de verkiezingen van afgelopen september. Voorbeeld de dioxinecrisis in Belgie van 1999,bij vetsmelter Verkest was gebruikte transmissieolie gevonden in vetten voor de veevoederindustrie.Deze dioxines werden gevonden in pluimveevlees en eieren in Februari 1999,waarna besmet voeder kippen en eieren vernietigt werden. De direkteur van het Belgisch voedselagentschap [een lid van liberale partij]wachte echter 2 maanden met het bekend maken van de feiten tot tien dagen voor de Belgische parlements verkiezigen waardoor een groot scandaal ontstond,met alsnog eieren pluimvee en varkens vernietigen ondanks dat de dioxine besmetting al lang weg was .Daardoor won de liberale party van Guy Verhofstad de verkiezingen van de gedoodverfde winnaar premier Dehaene van CDenV.Waardoor Guy Verhofstad premier werd dank zij de dioxinecrisis,Belgie heeft later nooit geen voedselschandaal meer gehad waarvan de oorzaak in Belgie was.

 • politiek

  Beste denker123
  Het advies wat u geeft dat loopt inmiddels. Ook dus met politieke partijen.
  Ook bij de Europese Commissie ,directoraat , consumentenbescherming.
  Daar verwijs ik ook naar , dat ik momenteel ontzettend veel steun krijg het voedsel veilig te krijgen. Er wordt maar teveel creatief tot crimineel toe gewerkt in de veehouderij . Ook op bestuurlijk niveau blijkt uit rapporten. !! Ofwel bestuurlijke integriteit noemt men dat. !! Geldelijk gewin is vaak de grote mogelijke motivatie hierin aldus verslagen.
  Uiteraard zul je wel begrijpen hoop ik dat je daar niet met een zelfgeschreven kladje kunt aankomen. Op dat nieau wordt alles behoorlijk goed gestaafd en terecht natuurlijk.

 • SkeereStudent

  Wanneer gaan Nederlandse boeren nou eens massaal hennep in hun bouwplan zetten? Prima gewas wat weinig input nodig heeft voor een prima opbrengst. De vezels worden gebruikt voor kleding/industrieel touw, het zaad en bladgroen kan gebruikt worden als veevoer en heeft ook veel toegevoegde waarden vanwege de omega vetten. Daarnaast zal hennep de bodemkwaliteit verbetere. Lijkt mij gewoon een en al profijt voor de Nederlandse boer.

 • politiek

  Beste SkeereStudent
  Scherp opgemerkt van u. Inderdaad die vetten van die zaadjes en blaadjes zijn ook een aardige bijverdienste.
  Geldelijk gewin, en dan wordt men wel eens creatief in denken.!!

 • Mels

  Skeere. Helaas staat een goed financieel resultaat op 1 als het om nieuwe gewassen gaat en helaas kan vezelhennep,hoop dat je die bedoeld,(nog) lang niet concurreren met andere gewassen. Er wordt wel hard aan gewerkt maar de opbrengsten blijven te laag. Daarnaast kan je de bodemverbetering,net als bij lucerne.wel een waarde geven maar dat is geen vaste waarde. Lucerne is ook zo'n gewas dat veel voor de bodem doet maar maar een matig tot negatief saldo oplevert en helaas kan niemand van niks boeren.

 • alco1

  Mels, nou weet ik het. Politiek zit aan de sofse drugses.

 • politiek

  Inderdaad Mels,
  Er kan allen geboerd worden bij en met een positief saldo.
  Hopenlijk is wel het vertrekpunt veilig voedsel , want waar ligt anders de grens.
  Hetzelfde met wielrennen,
  Je moet streven naar een wielersport zonder doping.
  Sta je het toe , waar ligt dan de grens. !!
  Evenzo met de veehouderij. Sta je AFLATOXINE toe , zo ongeveer de meest gevaarlijke gifstof voor kanker , waar ligt dan de grens. !!

 • denker123

  Beste politiek ,aflatoxine komt alleen voor op planten dus brood noten plantaardige olie en groenten kunnen ook gevaarlijk zijn.Grondstoffen met een verhoogd alfatoxine worden nu doorgeschoven naar de veehouderij ,die vervolgens weer als zondebok fungeert. Marianne Thieme hoor je nu niet,want haar man verwerkt ook alfatoxine in zijn kunstvlees.

 • politiek

  Beste denkert123
  AFLATOXINE , een gifstof gevormd juist door de schimmels. Tijdens oogstperiode,s met afwijkende weersomtandigheden maar zeer zeker ook gevaren tijdens transport/opslag van vooral de mais is men extra huiverig. Te natte opslag.? Geen goede opslag. ? Geen goede transport.? Juist doordat het zo ongeveer de meest gevaarlijke gifstof is voor kankergevaren behoort men ook extra attend te zijn. Zie ook die extra strenge normen voor voeder voor melkvee om gevaren via melk naar de ongeboren vrucht om zo leverbeschading bij baby,s te voorkomen.
  Dit naast de extra waarschuwingen van RIKILT en RIVM i.v.m. de veiligheid gezondheid van onze kleuters en peuters.


 • jordi 1455

  Politiek bij babymelk controleren ze nog strenger dan bij normale melk.

 • Mels

  Politiek. De insteek is ALTIJD veilig voedsel. Helaas,en daar weet je alles van,kan de boer in welke sector dan ook dat wel proberen te produceren maar als de toeleveranciers knoeien sta je machteloos. Juist met nieuwe gewassen zul je tegen dingen aanlopen die niemand verwacht had.

 • politiek

  Beste Mels.
  Ik begrijp je niet volledig. MAIS is GEEN nieuw gewas. Ik hoop dat u als boer die kennis heef. AFLATOXINE is zo ongeveer het ergste gifstof inzake kankergevaren. Ik hoop dat een TRUSTFEED die kennis heeft. Maanden geleden is al via een signaal van te hoge AFLATOXINE gehaltes in de melk een signaal bij TRUSTFEED terechtgekomen begrijp ik.
  Maar wat doen die dan met dat signaal , ach het was een incidentje. ?? Hebben ze wel het recht om dat zelf te beoordelen. ?
  Hebben ze het gemeld bij de NVWA ?
  De insteek ALTIJD veilig voedsel zoals u aangeeft. ?
  Onderzoekt u zelf wel eens uw eigen producten. ? Of toch maar niet. ?

 • boerrick

  Snap het probleem van sommige nog niet. krijsen over het gevaar terwijl er al wordt ingegrepen als ze het alleen al minimaal vermoeden. En in zeer minimale getallen is gevonden. Volgens mij houd dat in dat er toch iets goed geregeld is met betrekking tot voedselveiligheid. En het is toch niet meer als verstandig dit binnenkamers op te lossen ivm reputatie. (van een hele miljarden sector).

 • politiek

  Beste boerrick
  Welke miljarden sector bedoelt u eigenlijk.?
  Hopenlijk gaat u ook voor voedselveiligheid en de daaraan gekoppelde volksgezondheid.
  Het is inderdaad een miljarden sector geworden die in de hand gehouden moet worden wil het niet nog meer escaleren. Het streven is erop gericht die humane gezondheidskosten met enkele miljarden terug te brengen. (uiteraard besparen we dan ook veel humaan leed )

 • boerrick

  Bedoel de primaire agrarische sector.
  De sector die u misschien bedoelt met in de hand houden zal eerder, de toeleverende en verwerkende sector zijn. (ook de gene die de prijzen bepalen).
  Ga ook zeker voor voedselveiligheid, heb alleen controle en macht van wat er op mn erg gebeurt.
  En controles blijken toch wel goed genoeg in elkaar te zitten want besmet melk is niet bij de consument gekomen. Dus schreeuw geen moord en brand, is er simpelweg niet.

 • jordi 1455

  politiek is gewoon hypocriet.

 • leo,s vriend

  goed zo Boerrick,duidelijk.

 • politiek

  Beste Boerrick,
  U verdenkt dus de voerfabrieken als ik het goed bedrijp van wat creatief werken. Als u die verdenking heeft wat doet u er dan aan als veehouder vraag ik me af , of berust u er gewoon in. ? U weet dus dat u voer ontvangt waaar mogelijk ,,een luchtje,, aanzit.
  Ik mag toch aannemen dat u minimaal dan uw producten die u levert controleerd op voedselveiligheid.

 • boerrick

  Dat is dus de cloe van het verhaal. Ik verdenk niemand, en beschuldig niemand en controleer niemand. Als iemand denkt dat ie creatief om moet gaan met levensmiddelen voor zelfverreiking, is dat verkeerd en dan aanpakken.
  Ik persoonlijk zou gek worden als ik alles zou controleren wat op mn erf of in de bulk komt.

 • jeanjean

  Mensen waar maken jullie je toch druk over,iedereen weet toch dat de voergraanhandelaren ieder jaar vanaf jullie de meteo in de gaten houden om zo snel mogelijk ,,goede'' zaken te doen ergens in europa waar de weersomstandigheden slecht zijn tijdens de oogst.Je moet nooit uit het oog verliezen dat aan rommel meer geld word verdiend als aan goede producten.Wat de controles betreft dat kun je wel onder je schoenen schrijven,want dit is gewoon onmogelijk.


Laad alle reacties (92)

Of registreer je om te kunnen reageren.