Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

‘Semex wil voor veehouders 
dé reproductiecoach zijn’

175 bedrijven gebruiken het Semex-programma voor analyse van de vruchtbaarheid, vertelt Harry Schuiling.

Sperma-importeur Semex Holland biedt afnemers sinds kort het AI24 Focus op Vruchtbaarheid-programma aan. Deelnemers krijgen elk kwartaal een rapportage die zich richt op de vruchtbaarheid van de melkgevende koeien, die van het jongvee en de mate van duurzaamheid. “Onze vertegenwoordigers brengen meer waarde dan alleen een mooie brochure en het opnemen van bestellingen”, stelt product en sales-
suport manager bij Semex Harry Schuiling. “We willen dé 
reproductiecoach van de veehouder zijn.”

Alle managementsystemen berekenen vruchtbaarheidskengetallen. Wat is hier nieuw aan?

“De veehouder blijft werken met zijn eigen managementprogramma. De vruchtbaarheidsgegevens worden automatisch via internet uitgewisseld, verwerkt en vergeleken met ruim 1.200 Nederlandse bedrijven. Natuurlijk komen daar bekende kengetallen als tussenkalftijd uit, maar ook andere, zoals insemination, conception en pregnancy rate. Nieuw is de duidelijke scheiding in de vruchtbaarheid van melkvee en jongvee. Daarnaast voeren we een eigen kengetal in: levensproductie effectiviteit, kortweg LEF. We relateren daarbij de levensproductie niet aan het aantal dagen melkproductie, maar aan het aantal levensdagen bij afvoer.”

Wat is daar het voordeel van?

“Dat LEF-getal, gemiddeld 13,4 liter per dag, daalt heel sterk als de vaars bij eerste keer afkalven geen 24 maar 27 maanden is. Het daalt eveneens sterk als een veehouder een interval afkalven-eerste inseminatie van tachtig dagen ‘accepteert’ vanwege zijn hoge melkproductie. En het daalt nog veel sterker als je alle vaarzen laat afkalven en na een of twee melkcontroles afvoert als fokvee. We rekenen alle effecten door in euro’s.”

Komt u met die focus op reproductie niet in het vaarwater van de dierenartsen?

“Nee, zeker niet. Het programma is zelfs ontwikkeld en getest in nauwe samenwerking met twee grote dierenartsenpraktijken. We signaleren met de veehouder de knelpunten op het gebied van vruchtbaarheid en werken aan oplossingen met gebruikmaking van zijn eigen netwerk van specialisten als dierenartsen en voeradviseurs. Een coachende rol dus op het gebied van vruchtbaarheid, wat toch de belangrijkste factor is op een melkveebedrijf.”

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

“We verzorgen voor ongeveer 600 veehouders het stieradvies. 175 ervan doen al mee. Het programma is gratis voor veehouders die zich committeren drie jaar lang grofweg de helft van het benodigde sperma van ons te betrekken. Voor geïnteresseerde veehouders die daartoe geen overeenkomst willen afsluiten, factureren we de geleverde dienst. Het tarief is nog niet vastgesteld.”

Laatste reacties

  • koestal

    Ik ben benieuwd naar het tarief ! Wat kost Goldwyn nu ?

  • koestal

    Harry gaat vertrekken bij Semex

Of registreer je om te kunnen reageren.