Rundveehouderij

Achtergrond 3002 x bekeken 6 reacties

Rabobank: nog geen extra financiële eisen

De melkveehouderij heeft al grote stappen op het vlak van duurzaamheid gezet, maar om de eigen ambities in 2020 te behalen zijn extra meters nodig. Dat stelt de Rabobank in haar meest recente sectorvisie.

De vooruitzichten voor de Nederlandse melkveehouderij zijn nog steeds goed. De mondiale productie kan de toenemende vraag zuivel naar verwachting met moeite bijbenen. Ondanks de relatief hoge kostprijs kunnen ook de Nederlandse melkveehouders meeprofiteren. Wel moeten er volgens sectormanager melkveehouderij Rabobank, Marijn Dekkers, grotere stappen worden gezet wat betreft de integrale verduurzaming van de melkveesector.

 

De verduurzaming van de sector moet sneller?

"Dat klopt. Melkveehouders hebben samen goed werk geleverd en harde eisen  pro-actief weten om te zetten in sectorplannen. Doel is om voor 2020 te komen tot een integraal duurzame sector. Dit is noodzakelijk om een hogere melkprijs te realiseren ten opzichte van concurrerende landen en de ontwikkelingsmogelijkheden te benutten. We hebben echter twijfels of al de gestelde doelen gehaald gaan worden. Bijvoorbeeld dat in 2015 alle nieuw te bouwen stallen voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. De huidige melkprijs en aanwezige ontwikkelplannen geven de melkveehouder  de mogelijkheid om versneld aanpassingen door te voeren."

 

Is dit gezien de hoge kostprijs wel een reële eis?

"Ook de landen waar relatief goedkoop kan worden geproduceerd krijgen in toenemende mate te maken met extra duurzaamheidseisen die kostprijsverhogend werken. We zien dat niet alleen de opbrengstprijzen maar ook de kostprijzen wereldwijd steeds dichter naar elkaar toe groeien."

 

Rabobank signaleert dat de bedrijfseconomische afschrijving en de maatschappelijke afschrijving van nieuw te bouwen stallen steeds verder uiteen lopen. Betekent dit dat u strengere aflossingseisen stelt aan een nieuwe stal die niet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij voldoet dan aan stal die daar wel aan voldoet?

"Nee, wij stellen onze financieringsnormen niet boven de wettelijke norm en gieten onze duurzaamheidseisen bij financiering niet in beton. Melkveehouders moeten er wel rekening mee houden dat ze, ook al hebben ze nu een nieuwe stal, de komende decennia mogelijk nieuwe aanpassingen aan hun stal moeten doen. Als er sprake is van voldoende rentabiliteit of buffer hoeft dit geen probleem te vormen."

 

Zijn veehouders zich voldoende bewust dat in de huidige 'goede tijd' buffers moeten worden aangelegd?

"Het aanleggen van een financiële buffer is iets wat nog lang niet alle veehouders doen. Wij schatten dat minder dan 40 procent van de melkveehouders beschikt over een financiële buffer. Wat betreft het opstellen van een liquiditeitsplan, volgens de bank zeker zo belangrijk, ligt dat percentage onder de 25 procent."

 

Hoe groot moet deze buffer zijn?

"In mindere tijden moet een veehouder zonder probleem 5 cent per kilo melk kunnen aanspreken."

 

Melkveebedrijven intensiveren steeds meer. Is dat een gewenste ontwikkeling?

"Intensivering is een logische economische ontwikkeling. Het is in de praktijk over het algemeen niet eenvoudig om grote stappen te zetten in combinatie met de aankoop van extra grond. Of melkveehouders hun bedrijfsvoering willen intensiveren is aan hen zelf. Wel moeten melkveehouders met een intensieve bedrijfsvoering rekening houden met meer risico's. De uitdaging, zowel wat betreft het realiseren van economische als duurzaamheidsdoelen, wordt groter."

 

Liggen extra financieringseisen met betrekking tot verduurzaming in het verschiet?

"Wij stellen nog geen extra financiële eisen, wel verwachtingen om duurzaamheidsdoelen te realiseren. Hierbij benadrukken we in de gesprekken met de melkveehouders het belang voor de toekomst. De melkveehouders slagen er tot nu toe goed in om zelf de regie op het gebied van duurzaamheid te houden. Het mooiste is als dit ook in de toekomst zo kan blijven."

Laatste reacties

 • gerard364099

  eisen stellen ? dacht dat de leden maar is eisen gaan stellen aan de directie en zijn geboefte , de leden zijn toch nog steeds de baas in een cooperatie

 • tinus888

  stelletje huichelaars!

 • koestal

  Ha,melkveehouders hebben samen goed werk geleverd om aan harde eisen te voldoen,wordt nu eindelijk beloond !

 • koestal

  Bemoedigende woorden

 • jan1966

  Ongelofelijk hypocriet volk daar bij de Rabobank. Stel eerst maar eens orde op zaken binnen je eigen organisatie voordat je een preek voor een ander gaat afsteken, bah

 • Jaap39

  Hoe coöperatief wil je het hebben!?
  Gaat lekker daar met die bankmannnen.
  Wie valt er eerder om, Rabo of de klant?

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.