Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

‘Melkveehouder wil overzicht’

Melkveehouders krijgen met steeds meer duurzaam-heidsthema’s te maken. Om het overzicht te houden is er de BedrijfsRoutePlanner van CLM en DLV Dier.

In 2011 is een groep van 50 melkveehouders aan de slag gegaan om meer grip te krijgen op duurzaamheid in de bedrijfsvoering. CLM Onderzoek en Advies en DLV Dier ontwikkelden daarvoor de BedrijfsRoutePlanner. Dit online-instrument, waarvan veehouders vanaf donderdag gebruik kunnen maken via www.duurzamemelkveehouderij.nl, geeft één duurzaamheidsscore voor het gehele melkveebedrijf.

DLV-adviseur Rundvee Harm Wientjes licht toe.

Waarom hebben jde BedrijfsRoutePlanner ontwikkeld?

“Een melkveehouder bekijkt zijn bedrijf integraal en heeft behoefte aan overzicht. Hij wil niet alleen weten waar hij staat op het vlak van duurzaamheid maar ook wat de gevolgen, van bijvoorbeeld meer aandacht voor biodiversiteit, zijn op de portemonnee. Met de BedrijfsRoutePlanner krijgt de veehouder één duurzaamheidsscore voor zijn gehele bedrijf. Daarnaast krijgt hij advies op basis van de door hem ingevoerde cijfers.”

In hoeverre zijn de adviezen gekleurd?

“Het instrument is objectief. De adviezen zijn gebaseerd op de technische cijfers en staan los van politieke discussies.”

Er zijn al veel duurzaamheidsinitiatieven. Zitten veehouders te wachten op weer een nieuw instrument?

“Ja , ik denk het wel. De BedrijfsRoutePlanner is juist bedoeld om veehouders te ontlasten. Alle thema’s, ook de thema’s die juist voor een boer belangrijk zijn, zoals arbeid en economie, worden meegenomen. Een veehouder ziet in één oogopslag een overzicht van de sterktes en zwaktes van zijn bedrijf.”

Voor welke boeren is de BedrijfsRoutePlanner bedoeld?

“We richten ons op melkveehouders die er voor willen gaan zitten om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Cijfers bestuderen en vervolgens maatregelen nemen. Bijvoorbeeld met het verminderen van de mestafzet door het optimaliseren van het rantsoen of door minder jongvee aan te houden, kunnen al snel duizenden euro’s worden bespaard. De 50 veehouders die hun gegevens al hebben ingevoerd bevinden zich met name op zandgrond en hebben een iets bovengemiddelde intensieve bedrijfsvoering. Het is de bedoeling dat de database snel gaat groeien zodat ook andere bedrijfstypen in het sys-teem worden opgenomen.”

Wat kost deelname en hoeveel tijd is een melkveehouder aan het invoeren van gegevens kwijt?

“Deelname is gratis. Wel moeten veehouders zich registreren. Als we merken dat veehouders enthousiast op de BedrijfsRoutePlanner reageren is het de bedoeling het instrument binnen studiegroepen te gebruiken. We maken gebruik van de al bekende kengetallen. Bij een ingevulde Kringloopwijzer kost het een veehouder nog maar 30 minuten om de cijfers over te zetten naar de BedrijfsRoutePlanner.”

Laatste reacties

  • koestal

    Veehouders zien met al die regels door de bomen het bos niet meer

  • harrrie111

    ja ja iedereen wil een graantje mee pikken over de rug van de boer,

  • melkveehouder .

    @ koestal. Moet ook niet, want anders hebben de adviseurs geen boterham meer. Het is allemaal gestuurd beleid waar adviseurs garen bij spinnen. En zo lang wij maar blijven denken dat we slim bezig zijn als we (betaalde) kennis binnen halen, blijft het droog brood eten. Want achter de schermen wordt alweer gebroed op nieuwe regeltjes die advies behoeven. Vroeger waren er in de hele provincie enkele adviseurs voor de boeren, en de boeren hadden een goede boterham. Nu zijn er meer dan honderd adviseurs per provincie met een goede boterham. En de boer? Hij ploetert voort in armoede.

Of registreer je om te kunnen reageren.