Rundveehouderij

Achtergrond

Bijproduct is duur bij matig aanbod

De melkprijs is super, maar melkveehouders kopen ondanks een tekort aan ruwvoer veel minder bij dan ze nodig hebben. Het ruwvoer kan gaandeweg het jaar, als de vraag toeneemt, zeer duur worden.

De maïs- en grasoogsten vallen qua hoeveelheid immers tegen en de melkveestapel is een stuk gegroeid. Mais heeft stormschade geleden. Oude oogst snijmais is op.

De gemiddelde kwaliteit van de graskuilen is goed, die van de maiskuilen lijkt uit gaan komen op ongeveer 10 procent gram zetmeel minder dan vorig jaar. De totale voedingswaarde van de maiskuilen is minder. Veelal ontbreekt het in het rantsoen van de koeien die nog niet op winterstand staan aan energie en eiwit. Aanvulling met bierbostel is nu weliswaar erg aantrekkelijk gezien de voedingseigenschappen, maar het product is erg duur en krap beschikbaar. Hou daarom rekening met levertijd. Met pulp gemengde tarwegistconcentraat komt in beeld. Verder is graanbostel geschikt, zij het dat de levering niet altijd gewaarborgd is.

De prijs van aardappelproducten, ter aanvulling met zetmeel, is nog stabiel doordat de vraag en het aanbod nog met elkaar in evenwicht zijn. De aardappelen verwerkende industrie draait wel op vol vermogen, maar gezien het hoge prijspeil van de grondstof gaat men er zuinig mee om.

Prognose: prijsstijging.

Of registreer je om te kunnen reageren.