Rundveehouderij

Achtergrond

Schapenmarkt is goed prijshoudend

Hoewel de aanvoer schapen en lammeren met een totaal van 1.669 ruim 500 stuks groter was dan eind september, hield de veemarkt Leeuwarden dinsdag de prijzen gelijk aan die van de voorgaande week.

De stemming was goed prijshoudend. In de week pal voor het offerfeest kan de markt meer aanbod nog goed opnemen. Daarbij speelt mee dat vanuit Nederland een deel van de aanvoer kan worden geëxporteerd naar België.

Om ook nog te kunnen profiteren van de laatste mogelijkheid lammeren te verkopen voor het offerfeest wordt volgende week de schapenmarkt in Leeuwarden op maandag in plaats van op dinsdag gehouden. Voor de Turkse gemeenschap is de viering van het feest op 15 oktober, voor de Marokkaanse kan het de 16e zijn. Daarna wijzigt de markt aanzienlijk. Overigens is niet alleen het offerfeest van invloed op de prijshoudende stemming. Ooien zijn deze week goed verkocht, de uitvoer naar Frankrijk is aangetrokken.

Prognose: prijs gelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.