Rundveehouderij

Achtergrond

Prijs melkquotum rijst de pan uit

De prijs van melkquotum is in de afgelopen week flink gestegen, terwijl er maar weinig transacties zijn. Leasemelk steeg 45 cent in prijs en kost rond de 6 euro per kilo vet. Koopmelk stijgt met 1 euro naar €11,95 per kilo vet.

Oorzaak van de flinke prijsstijging is de vraag naar quotum van melkveehouders die fors over hun quotumplanning melken. Bij een flinke overschrijding van het beschikbare quotum willen zuivelverwerkers een bankgarantie zien of er moet quotum bijgeleased worden, zo niet dan wordt er een percentage van het melkgeld ingehouden.
De prijs van koopmelk komt op dit moment neer op €5,97 per jaar (met nog twee jaar tot afschaffing van het quotum). Vorig jaar lag de prijs lager met €10,20 per kilo vet, wat neerkomt €3,40 per jaar.
Prognose: stabiele prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.