Rundveehouderij

Achtergrond

Kopers van snijmais wachten nog af

De maisoogst komt op gang, en daarmee de vraag naar producten om de kuilen af te dekken, een jaarlijks terugkerend beeld. Aardappelsnippers zijn daardoor stabiel duur, ondanks een verruimd aanbod.

Bierbostel is al in prijs verhoogd de afgelopen weken en loopt desondanks goed weg naar de melkveehouderij, mede dankzij de uitstekende voereigenschappen. Bietenperspulp en aardappelpersvezel zijn zeer gewild. De vraag naar aardappelpersvezel overstijgt het aanbod, er is een tekort. Graanbostel is momenteel een prijstechnisch aantrekkelijk alternatief,  weliswaar geen één op één vervanger van bierbostel, maar wel eiwitrijk. Leverbaar vanaf 63 euro per ton (35 procent d.s.).

In de snijmais van de nieuwe oogst is momenteel veel kwaliteitsverschil merkbaar en daardoor variatie in prijzen. Dat kan nog langere tijd aanhouden. Her en der wordt de mais voortijdig gehakseld uit vrees in een later stadium vanwege te natte omstandigheden het land niet meer op te kunnen. Voor nu geldt dat verse snijmais onder een prijs van 50 euro per ton amper kwaliteit zal hebben, althans als het niet alleen gaat om structuuraanvulling maar ook om goed te kunnen melken. Aangeboden mindere kwaliteit werkt prijsdruk in de hand, waardoor de verkoop van snijmais nog moeizaam op gang komt. Boeren wachten op prijsverlaging.

Prognose: prijzen gelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.