Rundveehouderij

Achtergrond

Prijs melkquotum staat onder druk

De quotumhandel verloopt erg rustig. De prijzen staan onder druk als gevolg van een wat tegenvallende melkproductie. Veel melkveehouders wachten af wat de prijzen gaan doen voordat er overgegaan wordt tot koop.

Koopmelk is 5 cent in prijs gedaald en wordt verkocht voor €11,70 per kilo vet. Leasemelk is wat harder gedaald en noteert nu rond de €3,90 per kilo vet.

Door het dure krachtvoer melken veel veehouders wat minder hard omdat het melken van extra liters vaak geen meeropbrengst levert. Zodra de melkprijzen stijgen kan dit wel weer interessant worden en zal de handel in quotum weer wat opleven.

Prognose: rustige handel.

Of registreer je om te kunnen reageren.