Rundveehouderij

Achtergrond

Vraag en aanbod melkquotum in evenwicht

De vraag naar melkquotum verloopt rustig, er vinden wat transacties plaats maar het is geen wilde handel.

Het aanbod van het quotum is goed in evenwicht met de vraag. Wat er tegen marktconforme prijzen beschikbaar is, wordt eigenlijk direct geplaatst.

Melkveehouders die wat liquiditeitsruimte hebben, kopen liever wat voor de huidige prijzen. Het overgrote deel van de melkveehouders wacht af wat de voer- en melkprijs gaan doen. Vooralsnog loopt de productie iets achter bij het vorige melkjaar.

De prijzen van koop en lease zijn ten opzichte van vorige week stabiel gebleven. Koopmelk noteert €11,90 per kilo vet en leasemelk €4,15 per kilo vet.

Prognose: stabiele prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.