Rundveehouderij

Achtergrond

Goede uitgangspositie maar beperkte vraag

De exportomstandigheden voor de Europese zuivelonderneming zijn, met name voor mageremelkpoeder, ideaal. De sterke dollar en andere werelddelen die het even laten afweten, bieden kansen. Probleem is dat de vraag op de wereldmarkt niet overweldigend is zodat er niet optimaal kan worden geprofiteerd.

Het duurt nog even voordat Nieuw-Zeeland de prijzen op de wereldmarkt gaat dicteren. Het nieuwe seizoen start in september. De Verenigde Staten zuchten nog steeds onder de droogte. De verwachting is dat de VS komende periode minder mageremelkpoeder op de wereldmarkt gaat afzetten.

Ondanks deze voor de EU gunstige omstandigheden loopt de handel rustig. De vakantiestemming is goed voelbaar. Duidelijk is wel dat de zuivelmarkt in de afgelopen weken steeds vaster is geworden al is de markt voor vollemelkpoeder, minder belangrijk voor de EU, nog wel wat zwakker. In Azië en China zijn nog voorraden vollemelkpoeder aanwezig. De handel merkt dat de gevolgen van de financiële crisis ook in Azië steeds beter voelbaar worden. De roomprijzen zijn licht gestegen en liggen rond de 3.240. De volumes zijn echter klein. Het enige product dat in de afgelopen week qua prijs enigszins fluctueerde was melkconcentraat. Prijzen liggen nu tussen de 2.000 en 2.100 euro per ton. Hogere prijzen kan de markt tot nu toe niet hebben.

De prijzen op de spotmarkt voor rauwe melk zijn stabiel. De vraag is niet groot maar dat wordt voor een groot deel gecompenseerd door een dalende productie. Het relatief geringe aanbod vindt gemakkelijk zijn weg. Op de spotmarkt wordt af boerderij rond de 32 cent betaald.

Eind augustus of begin september wordt een opleving van de prijzen verwacht. Traditioneel loopt de melkaanvoer vanaf september wat terug en neemt de vraag juist wat toe. Partijen willen zich indekken voor het laatste kwartaal.

Prognose: voorlopig stabiele markt.

Of registreer je om te kunnen reageren.