Rundveehouderij

Achtergrond

Duitse melkveehouder handelt nog flink in quotum

In de pas met de groeiende melkproductie is de Duitse markt voor melkquotum levendig. Niet zo zeer qua volume, maar alle aanbod wordt vlot verkocht.

De Duitse melkveehouderij blijft in beweging. Sinds 2008 is de melkproductie er met ruim 7 procent toegenomen. In het afgelopen melkjaar was de groei ten opzichte van 2010/2011 iets meer dan 2 procent. Daarnaast is een trend gaande naar concentratie van de melkproductie naar de meer noordelijk gelegen regio’s.

Hierdoor is herverdeling respectievelijk verschuiving van de productierechten op gang gekomen, blijkt uit het verloop van de steeds begin april, juli en november gehouden veilingen van melkquotum. In het westen heeft het gebied Nedersaksen/Sleeswijk-Holstein sinds juli 2009 per saldo 256 miljoen kilo melkquotum verworven. Ter illustratie: dat is bijna een procent van het totale quotum van de Duitse melkproductie. Het is vooral ten koste gegaan van Beieren, dat 202 miljoen kilo kwijtraakte. Een vergelijkbare trend is de verplaatsing van per saldo 55 miljoen kilo quotum naar de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, dit vanuit alle andere deelstaten in het oostelijke handelsgebied.

Melkveehouders hebben na een periode met vaste melk- en zuivelmarkt geïnvesteerd in hun stallen. De Duitse melkproductie is in het afgelopen melkseizoen dan ook fors geweest. Waar de Nederlandse melkveehouders zich voor het eerst sinds jaren begonnen af te vragen of het quotum wel vol gemolken zou worden, was er in Duitsland juist vrees voor de superheffing.

De gemiddelde melkveehouder heeft voor uitbreiding meer quotum nodig, maar in de afgelopen drie jaar is er al erg veel gehandeld, het beschikbare aanbod loopt relatief gezien terug. Voorafgaande aan de jongste juli-veiling van melkquotum in Duitsland was de gemiddelde vraag ruim het dubbele van het beschikbare aanbod. De aangeboden hoeveelheden, in het handelsgebied West iets meer dan 115 miljoen kilo en in het handelsgebied oost krap 21 miljoen kilo, gingen dan ook vrijwel geheel in andere handen over. De laatste jaren is in zowel het westelijke als het oostelijke handelsgebied van Duitsland de verhouding tussen vraag en aanbod van melkquotum steeds verder in evenwicht gekomen en vervolgens gewijzigd van een aanbodgestuurde naar vraaggestuurde markt. Weliswaar is er per saldo minder gehandeld, maar alle aanbod wordt wel grif opgenomen. Ten opzichte van juli 2011 is de gemiddelde quotumprijs gestegen van 7 naar 13 cent per kilo.

Of registreer je om te kunnen reageren.