Rundveehouderij

Achtergrond

Kopen quotum dit seizoen iets voor de volhouders

In overeenstemming met de zuivelmarkt en de melkprijzen is de handel in productierechten voor de melkveehouderij dit voorjaar een tamme aangelegenheid.

De melkquotummarkt heeft dit jaar nog niet veel spectaculairs gebracht qua verhandeld volume. Anders dan in 2011 is de activiteit relatief beperkt geweest, zowel in de maanden voor de eigenlijke start van het melkjaar op 1 april als daarna. Dat blijkt uit de recente gegevens van het Productschap Zuivel over de transactie-aanvragen voor quotumoverdracht.

Over de overdracht van quotum met grond kunnen we kort zijn. Net als in april was er vorige maand welgeteld één transactie, waarbij een hoeveelheid van iets meer dan 1,3 miljoen kilo definitief in andere handen over ging.

Uit de verdere koopmelktransacties van het seizoen spreekt een matige stemming bij de melkveehouders om structureel uit te breiden met de productie. In mei is er 5,6 miljoen kilo verkocht. Dat was in april 4,3 miljoen kilo. Dezelfde cijfers over 2011 waren respectievelijk 12,1 miljoen en 4,2 miljoen kilo. Er is een vrij stabiele prijs, maar omdat echt animo om te kopen ver te zoeken is, staat er al langere tijd druk op. De trend heeft veel parallellen met de ontwikkeling van de melkprijs, die vorig jaar een stijgende tendens vertoonde en nu wegzakt. De verhandelde hoeveelheid koopmelk is bijna de helft minder dan vorig jaar. Dat geldt zowel voor de voorverkoop (-47 procent) als in het echte melkseizoen (-40 procent). Overigens zet te oordelen naar de verhandelde hoeveelheden koopmelk de schaalvergroting in de sector door. De volhouders die ook dit jaar hun quotumuitbreiding echt kopen kochten in de eerste vijf maanden gemiddeld 56.000 kilo per transactie. Dat was in 2011 nog 52.000, in 2010 nog 51.000 en het jaar daarvoor 44.000 kilo.

Met de deadline voor afschaffing van het quoteringensysteem weer een jaar dichterbij ligt groeiende belangstelling voor de tijdelijke oplossing, leasen, voor de hand. Ook daarin scoort 2012 echter minder dan 2011. Gemiddeld is in april en mei samen per leasetransactie 61.000 kilo verhandeld, net als in die periode van 2011. De totale hoeveelheid liep echter terug, van 9,9 miljoen kilo vorig jaar naar nu 6,6 miljoen kilo. Ook hier dus een tamme periode in de quotummarkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.