Rundveehouderij

Achtergrond laatste update:16 mei 2012

Slachtschaap weer iets duurder

De vraag naar slachtschapen blijft groot, de aanvoer is echter krap. Dit zorgde ervoor dat de prijs voor slachtschapen op de markt in Leeuwarden dinsdag steeg met 2 euro per schaap.

Voor een slachtschaap van eerste kwaliteit is tot 118 euro betaald. Het totaal aangeboden dieren was dinsdag morgen flink: 1.177 stuks, waarvan slechts 300 zuigers. Door deze krappe aanvoer van zuiglammeren werden de overhouders nog vlot verkocht, ondanks de afnemende vraag vanuit België. De prijzen voor deze categorie bleven dan ook stabiel.

De prijzen van zuiglammeren zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaande week. Voor een luxe lam werd maximaal 118 euro betaald. Dit is een fors hogere prijs dan in dezelfde periode vorig jaarwaarin een luxe lam 10 tot 12 euro minder opbracht in Leeuwarden.

Het aantal aangeboden overblijvers zal naar verwachting verder afnemen in de komende weken, terwijl Het aanbod van zuigers verder kan oplopen waardoor de prijs in evenwicht zal blijven.

Prognose: prijshoudend.

Of registreer je om te kunnen reageren.