Rundveehouderij

Achtergrond

Te groot aanbod drukt prijs jonge rosé’s

De prijzen voor jonge rosévleeskalveren staan verder onder druk. Het aanbod van deze dieren blijft oplopen. Daardoor loopt de afzet tegen grenzen aan. Dat uit zich ook in de prijzen. De jonge rosé’s zijn bijna even duur als de oude rosé’s.

De oplossing voor het tijdelijke overaanbod is dan ook om de jonge dieren even iets langer te laten staan.
Dat kost dan wel extra voer, maar linksom of rechtsom moet het verlies voor het te grote aanbod toch ergens worden genomen, zo valt te horen in de handel. De prijzen voor de oude rosé’s blijven vooralsnog stabiel. Deze markt wordt gekenmerkt door een krimpend aanbod.
Prognose: prijsdruk jong rosé

Of registreer je om te kunnen reageren.