Rundveehouderij

Achtergrond

DMK boert na fusie niet slecht, maar het kan nog beter

De Duitse zuivelmarktleider DMK heeft vorig jaar uitgaande van de voorlopige en vooralsnog zeer summiere cijfers niet slecht geboerd.

Het concern komt uit 2011 tevoorschijn met een gemiddeld aan de coöperatieleden/leveranciers uitbetaalde melkprijs van 34 cent per kilo en een omzet van 4,5 miljard euro. Dat is respectievelijk 4 cent en 500 miljoen euro meer dan in 2010, toen DMK formeel weliswaar nog niet bestond, maar de afzonderlijke fusiepartners Nordmilch en Humana Milchunion al nauw samenwerkten.

Volgens directietopman Josef Schwaiger kunnen deze cijfers als buitengewoon bevredigend worden gezien, temeer daar de kosten van de fusie en de herstructurering afgelopen jaar meteen al volledig meegenomen zijn in de boeken. Voor het lopende nieuwe boekjaar belooft dat goede mogelijkheden om het resultaat – en daarmee de melkprijs – verder op te krikken. Zo zegt Schwaiger het weliswaar niet letterlijk, maar iets anders kan er niet uit worden opgemaakt. Zo spreekt hij uit dat "het prestatievermogen van de onderneming is bevestigd" en er "een duidelijk potentieel voor 2012" aanwezig is.

Volgens Schwaiger is het tevens het verklaarde doel van DMK om permanent beter te zijn dan het gemiddelde. Met een melkprijs van 34 cent was het concern echter eerder onder gemiddeld bezig. De gemiddeld in 2011 in Duitsland uitbetaalde melkprijs was afgaande op de berichtgeving van landbouwmarktbureau AMI namelijk 35 cent. Dat er nog potentieel is voor verdere verbetering blijkt ook als de omzet van 4,5 miljard euro wordt afgezet tegen de 6,8 miljard kilo omvattende melkplas van het concern.

De waardevorming ligt nog steeds op een relatief laag peil, want er zijn zuivelconcerns die per kilo aanzienlijk meer omzet halen. Er zijn signalen dat DMK met deze kant van het verhaal druk bezig is. Eén zo’n signaal was het afgeketste fusieplan met DOC Kaas. Ook de inzet op de groeimarkt China, waar DMK binnenkort een distributiekantoor opent, kan als zo'n signaal worden opgevat. Ook de oprichting van de nieuwe consumptie-ijs-dochter DMK Eis en de aandacht voor de speciale producten (gezondheid en babyvoeding) uit de boedel van Humana Milchunion is een signaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.