Rundveehouderij

Achtergrond

Dure foliekaas werkt beperkt door in voorschotprijzen

Een rechtstreeks verband leggen tussen de zuivelnoteringen en de uitbetaalprijs voor de boeren is altijd gevaarlijk, want marktomstandigheden zijn nooit dezelfde. Toch spelen er een paar opvallende zaken in de markt. Neem de foliekaasprijs. Opvallend is dat die nu een flink stuk hoger is (10 tot 15 cent per kilo) dan vorig jaar rond dezelfde tijd, terwijl de voorschotprijs, voor melk een aantal centen per kilo lager ligt, en boeren juist wel iets meer kunnen gebruiken dan vorig jaar.

Dat de spotmarkt voor rauwe melk ook al weken ruim boven de 40 of zelfs 44 cent (franco) ligt, is minder opvallend, en zegt ook veel minder. Het aanbod op de spotmarkt is erg mager, de vraag is net iets groter. De foliekaasmarkt daarentegen is enorm.

Moet hiermee nu gezegd worden dat de voorschotprijs bij DOC Kaas (het meest direct gerelateerd aan foliekaas) en andere kaasproducenten veel hoger kan? Dat is de vraag. Eind juni, begin juli hebben veel fabrieken op een laag punt in de markt juist forse verkoopcontracten afgesloten. Optimaal profiteren van de gestegen markt is dus lastig. Misschien komt dat nog voordat de prijzen weer gaan dalen. Feit is wel dat er nu veel export naar Rusland is. De vraag binnen de EU is zwakker.

Het zijn echter wel de foliekaaslijnen die volop bezet zijn. De producenten van natuurkaas en merkkazen (meest ook met natuurkorst) hebben het moeilijker. Gestuurd of niet, de prijs van natuurkaas loopt al ongeveer een jaar achter bij die van foliekaas. Dat was altijd andersom, en om begrijpelijke redenen. Natuurkaas heeft nog steeds de roep meer een kwaliteitsproduct te zijn. Bovendien is de productietijd langer en zijn de kosten hoger. De poedermarkt is rustig. De vloeibare markt koelt af.

Prognose: hogere kaasprijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.