Rundveehouderij

Achtergrond

Prijs ooilammeren afhankelijk van import Engeland

De prijzen van de lammeren staan het hele jaar al op een hoog niveau, de hoge prijs van ooilammeren is een probleem voor de export.

De Nederlandse ooilammeren werden in het verleden veelal geëxporteerd naar Frankrijk. Nu de prijzen op een hoog niveau staan is Frankrijk op zoek gegaan naar andere leveranciers. Engeland is momenteel de grootste concurrent voor Nederland. In het verleden hadden de Fransen het liefst de Nederlandse dieren omdat deze beter van kwaliteit waren dan de Engelse. Maar de Engelsen zijn zich de laatste jaren meer gaan toeleggen op fokkerij, waardoor de kwaliteit van de lammeren sterk gestegen is. De Nederlandse dieren zijn juist wat minder van kwaliteit geworden door het fokken met wat smallere rammen (minder zwaar) waardoor de ooien vaker twee lammeren krijgen in plaats van één. Dit heeft als gevolg dat de lammeren wat minder van kwaliteit zijn dan de Engelse. Voor Frankrijk is het dus interessanter geworden om de dieren uit Engeland te halen.

Hoe de prijs van de Nederlandse ooilammeren zich gaat ontwikkelen is sterk afhankelijk van de aanvoer vanuit Engeland. De schapen worden vanuit Engeland met een speciale 'schapenboot' naar het vaste land vervoerd. Deze boot kan zeven vrachtwagens vervoeren die gezamenlijk zo’n 2.800 dieren meenemen. Zodra de aanvoer uit Engeland groter wordt, zal de prijs van de Nederlandse ooilammeren onder druk komen te staan. Is dit niet het geval, dan kunnen de prijzen zich wel eens op het huidige niveau handhaven.

De handel in ramlammeren heeft de afgelopen weken in het teken van het offerfeest gestaan. De prijzen stonden op een hoog niveau en de rammen werden al weken van te voren gereserveerd. Nu het offerfeest voorbij is, is de handel weer even zoekende naar het evenwicht en moeten de prijzen zich weer opnieuw vormen.

De prijs zal de komende periode sterk afhankelijk zijn van de aanvoer. Stijgt het aanbod, dan zal de prijs onder druk komen te staan. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de prijs van de ramlammeren zich kan handhaven. Dit wordt veroorzaakt door het natte weer, hierdoor loopt de groei achter en zijn ze nog niet klaar voor de slacht.

Prognose: prijs voor rammen stabiel.

Of registreer je om te kunnen reageren.