Rundveehouderij

Achtergrond

Krappe melkaanvoer houdt zuivelprijzen overeind

Maar weinig melkveehouders zullen de productie vrijwillig beperken, toch laat de teruglopende melkaanvoer van dit moment zien dat een krap melkaanbod de zuivelprijzen goed overeind houdt. In Nederland ligt de melkaanvoer op dit ogenblik onder het niveau van vorig jaar.

In veel buurlanden is de situatie niet echt anders. Daardoor zitten veel fabrieken met tekorten aan melk. Voor spotmelk worden prijzen tot 45 cent franco betaald. Het aantal transacties is echter tamelijk klein, omdat er nauwelijks aanbod is.

Door dat krappe aanbod wordt ook de room duur betaald. Verse room gaat voor 4.500 tot 4.600 euro per ton van de hand. Deze prijzen maken het voor de verwerkers weinig aantrekkelijk om veel boter te produceren. Dit leverde de laatste maanden toch maar zo'n 3.200 euro per ton op - ook omdat er nogal wat oud product in opslag ligt. Bovendien bestaat de vrees dat per 2013 weer een forse hoeveelheid Nieuw-Zeelandse boter naar Europa komt. Boter maken is dus niet interessant, room juist wel. Vanwege het enorme prijsgat van zo'n 1.300 per ton tussen room en boter (normaal is dat zo'n 500 tot 600 euro per ton) ging deze week de boterprijs in Nederland echter weer iets omhoog.

Bij de poeders bleef het ondertussen rustig. Export is weinig interessant en de Europese voedingsindustrie is voor het laatste kwartaal van dit jaar eigenlijk wel uitgekocht, menen handelaren. Er wordt mondjesmaat gehandeld. Vraag voor het eerste kwartaal van 2013 is er nog niet. Daarvoor willen de grote kopers eerst meer signalen hebben van de zuivelmarkten in de VS en Nieuw-Zeeland.

Op de voor Nederland belangrijke kaasmarkt blijft het goed gaan.

Prognose: stabiele prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.