Rundveehouderij

Achtergrond laatste update:4 okt 2012

Grotere uitstoot melkvee zorgt voor prijsdaling

De prijzen van het slachtvee staan onder druk. Oorzaak is een stijgend aanbod van runderen en een wat moeizame afzet van vlees.

Vorige week zijn er in Nederland 12.000 runderen geslacht. Een flinke stijging in vergelijking met een paar maanden terug, toen lag het aantal slachtingen per week zo'n 3000 lager. Hoewel het aantal slachtingen in de laatste weken oploopt zijn er dit jaar ten opzichte van vorig jaar veel minder runderen geslacht.

Vanaf januari zijn er zo’n 377.500 runderen geslacht, in dezelfde periode vorig jaar lag dit 4 procent hoger en werden er in totaal 393.300 runderen geslacht. Opmerkelijk is dat het slachtgewicht dit jaar ongeveer 5 kilo boven het slachtgewicht van vorig jaar ligt. De geslachte dieren wegen dit jaar gemiddeld 320,4 kilo.

De stijging van het aantal geslachte runderen wordt veroorzaakt doordat er in de laatste maanden meer uitgeproduceerde melkkoeien zijn geslacht. In september zijn er 33.670 melkkoeien geslacht, 7,6 procent meer dan in augustus. De uitstoot van melkkoeien is in de afgelopen periode uitgesteld onder invloed van de tegenvallende melkproductie, elke koe was er immers één. Nu het voer duurder wordt, de koeien langzaamaan weer naar stal gaan selecteren melkveehouders weer wat strenger waardoor de uitstoot nu weer stijgt.

Vooral het aantal geslachte koeien in de leeftijdscategorie 7 jaar en ouder steeg in september flink. Er werden bijna 15 procent meer runderen in deze leeftijdscategorie geslacht dan in een maand daarvoor. Ook het aantal slachtingen in de leeftijd van 3,5 tot 5 jaar steeg hard met 7,2 procent

Naast de grotere aanvoer van slachtrunderen, loopt de afzet van het rundvlees terug. Vooral het luxere achtervlees wordt moeizaam afgezet. Dit vlees wordt grotendeels verkocht aan landen in Zuid-Europa waar de crisis hard om zich heen grijpt. Hierdoor hebben consumenten minder te besteden waardoor de verkoop van het luxe vlees terugloopt. Ook het minder luxe voorvlees laat zich door de hoge prijzen iets moeilijker verkopen. Dit is opmerkelijk aangezien in deze periode de vraag naar het voorvlees vaak wat oploopt.

Als gevolg van het grotere aanbod en een wat moeizamere afzet zal de prijsdruk de komende weken aanhouden.

Of registreer je om te kunnen reageren.