Rundveehouderij

Achtergrond

Europese zuivelnoteringen te hoog voor veel export

Afgaande op het Productschap Zuivel bleef de zuivelmarkt deze week stabiel, met een enkel minnetje voor veevoer-melkpoeder. Toch is het sentiment op de markt in grote lijnen nog altijd negatief. Ook de Fonterra-veiling van eerder deze week kon daar niets aan veranderen.

Daar gingen de prijzen voor vollemelkpoeder sterk omhoog, maar volgens handelaren vooral omdat het aanbod beperkt werd gehouden. Bovendien was het alleen China dat goed kocht.

Voor Europa hebben de resultaten van de Fonterra-veiling geen effect, omdat Europa qua prijsniveau ver boven de wereldmarkt zit. Voor de melkveehouders in Nederland en andere lidstaten voelt dat anders (die willen juist meer melkgeld), maar Europa zit als gevolg van ongunstige wisselkoersen te hoog in de markt. Exporteren is dus erg moeilijk. Naar verwachting van handelshuizen blijft die situatie ook wel even zo. Alleen de kaasexport loopt redelijk goed door.

Als in de komende maanden dus oplopende zuivelnoteringen vallen waar te nemen, dan zal dat (bezien met de kennis van nu) hoofdzakelijk worden veroorzaakt door binnenlandse vraag vanuit de EU. De kans dat deze vraag nog iets aantrekt, is goed aanwezig, omdat veel voedingsbedrijven niet heel ruim in de grondstoffen zitten. Ze moeten hoe dan ook weer gaan inkopen.

De slapte op de zuivelmarkt valt misschien het best af te lezen aan de noteringen voor 'veevoer'-grondstoffen. Nu de vraag vanuit de humane consumptie afneemt, is weer meer beschikbaar voor veevoer. Maar ook de kalvermelkindustrie gaat niet opeens extra veel melkpoeder en wei-derivaten kopen. Dus dalen de noteringen.

De roomprijs schommelt erg, de spotmarkt voor rauwe melk blijft vast en met name in Nederland hoog, maar is ook klein.

Prognose: lagere prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.