Rundveehouderij

Achtergrond

’Vraag naar fokvaarzen is goed’

De impact van het sluiten van de Russische grenzen voor Nederlands fokvee is voor Vee-exportbedrijf Heemskerk in Waardenburg tot nu toe beperkt. Bepalend is volgens directeur Cors den Engelsen Heemskerk de duur van de importstop.

Rusland heeft naar aanleiding van het Schmallenbergvirus de grenzen voor Nederlands fokvee gesloten. Daarmee valt een belangrijke exportmarkt weg. Afgelopen jaar gingen zo’n 10.000 runderen, ongeveer een kwart van de totale export, richting Rusland. Exporteur Cors den Engelsen exporteerde de afgelopen jaar zo’n 500 vaarzen naar Rusland.

Wat vinden jullie van het besluit van Rusland om de grenzen voor Nederlands fokvee voorlopig gesloten te houden?
”Ik heb begrepen dat sprake is van een voorlopige stop. Als staatssecretaris Bleker van mening is dat het om een tijdelijke stop gaat, en de export naar Rusland hopelijk dit voorjaar weer op gang komt, dan is de schade beperkt te noemen. Of het een wijze beslissing is van de Russen vind ik moeilijk in te schatten. Belangrijk is om tijdens de inkoop goed te informeren of het bedrijf last heeft gehad van het Schmallenbergvirus. Bij twijfel is het verstandig geen dieren aan te kopen voor welk land dan ook.”

Hebben jullie nog fokvaarzen in quarantaine staan voor export naar Rusland?
”Nee, wij hebben er vanwege het dierenwelzijn voor gekozen tijdens de winter geen vaarzen naar Rusland te exporteren. Over het algemeen is het in deze maanden te koud. Wel hebben wij een aantal contracten voor levering vanaf begin april 2012.”

Hoeveel vaarzen hebben jullie afgelopen jaar naar Rusland geëxporteerd?
”Rusland is een relatief nieuwe markt voor ons. Afgelopen jaar hebben we ongeveer 500 vaarzen naar Rusland geëxporteerd.”

Hoe wrang is het dat, nu het erop lijkt dat er voor een blauwtong een oplossing komt, een nieuw virus de export opnieuw op slot dreigt te zetten?
”Het is niet goed te veel op dit soort zaken vooruit te lopen. Ik ga ervan uit dat de blauwtongvrijestatus er komt. Dat is een enorme stap in de goede richting om de export wat te vereenvoudigen.”

Wat betekent de importstop voor de Nederlandse vee-exporteurs?
”Als het om een tijdelijk importstop van Rusland alleen gaat, valt het mee. Er zijn nog andere landen met volop vraag naar drachtige vaarzen.”

Wat betekenen de ontwikkelingen voor de prijzen van gebruiksvee in Nederland?
”Ik verwacht dat de prijzen voorlopig hetzelfde blijven, of mogelijk licht dalen. De vraag vanuit andere landen is nog steeds goed.”

Hoe groot achten jullie de kans dat ook andere landen de grenzen voor Nederlands fokvee sluiten?
”Dat is niet in te schatten. Ik blijf voorlopig optimistisch.”

Turkije heeft sinds kort de grenzen weer geopend voor Nederlands fokvee. Biedt dit enig soelaas?
”Ja, ik denk van wel. Er is zeker vraag vanuit Turkije. Wel is er nog wat onduidelijkheid over het veterinair certificaat. Ik hoor van problemen aan de grenzen en lange wachttijden. Hopelijk gaat het om aanloopproblemen. We krijgen veel aanvragen vanuit Turkije, maar vooralsnog vind ik het prijsniveau te laag.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.