Rundveehouderij

Achtergrond

Nog geen extra maatregelen Schmallenberg-virus

Insectenwerende middelen, een ophokplicht of andere extra maatregelen zijn nog niet aan de orde om verspreiding van het Schmallenberg-virus te voorkomen. Wel vinden er de komende weken informatiebijeenkomsten plaats op Europees niveau.

Volgens dierenarts Piet Vellema van de Gezondheidsdienst voor Dieren blijkt uit ervaring met het blauwtongvirus dat intensief gebruik van insectenwerende middelen geen tot weinig invloed had op het virus. De ophokplicht bleek wel effect te hebben. “Dit soort adviezen voor het Schmallenberg-virus zijn echter nog niet aan de orde omdat we eerst moeten onderzoeken of het daadwerkelijk om knutten gaan die het virus verspreiden. De schapenhouders kunnen op dit moment weinig doen, behalve afwachten”, aldus Vellema.

Schapendierenarts Frank Glorie adviseert om de aflammerende schapen goed in de gaten te houden. “Als het vruchtwater al is gebroken maar de ooi blijft maar onrustig rondjes draaien, dan is er waarschijnlijk iets mis. Het is zaak om de misvormde lammetjes snel uit het schaap te verwijderen om infecties en schade aan het moederdier te voorkomen”, aldus Glorie. Er worden in de praktijk van Glorie geen extra hygiënemaatregelen, buiten de standaard procedures, aangehouden voor het Schmallenberg-virus.

Er is veel variatie in de ernst van de afwijkingen die bij de lammeren worden aangetoond. Dat varieert van stijve gewrichten tot zeer ernstige hersenafwijkingen. “Veel dieren redden het niet, van de lammeren die wel levend worden geboren is het zaak om de eerste dagen aan te kijken of ze zelf kunnen drinken en lopen. Als dit niet zo is worden ze geëuthanaseerd ”, aldus Glorie. Bij schapenhouder Jan de Boer in de buurt van het Friese Giethoorn zijn tientallen lammeren met afwijkingen geboren. “Bij sommige zijn de afwijkingen zeer ernstig zoals gedraaide nek en rug en geen hersens. Deze lammeren sterven snel of worden geëuthanaseerd. Maar ik heb ook levende lammeren lopen die gezond lijken maar ik wel wat twijfels over heb”, zegt De Boer.

Volgens Luuc Bos van de Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders is gesproken over een informatiebijeenkomst maar de werkgroep vindt dat er voldoende informatie voorhanden is over het virus. “Je kunt nu toch weinig doen. We adviseren om goed op te letten en afwijkingen te melden”, aldus Bos. Eind januari organiseert de GD wel een bijeenkomst voor dierenartsenpraktijken om over het Schmallenberg-virus te informeren en te bespreken welke maatregelen op bedrijfsniveau gemaakt kunnen worden. De GD denkt ook na over een bijeenkomst voor schapenhouders.

Op 11 en 12 januari vergadert het Europese comité voedselketen en diergezondheid (Standing Committee on the food chain and animal health, bestaat uit experts van de lidstaten) over de kwestie. Eurocommissaris John Dalli (volksgezondheid) ziet op dit moment geen noodzaak om maatregelen te treffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.