Rundveehouderij

Achtergrond laatste update:23 feb 2012

Maak duidelijke afspraken

FrieslandCampina wil biomelk-toeslag amper optrekken. Iedereen wijst naar elkaar.

De biologische melkveehouders die leveren aan Ecomel, onderdeel van FrieslandCampina, zijn ontevreden over de toeslag die ze ontvangen ten opzichte van de gangbare melkprijs. Die toeslag was vorig jaar €8,10 per 100 kilo melk. FrieslandCampina wil die voor 2012 verhogen tot €8,60. Wageningen UR becijferde de meerkosten voor productie van biologische melk echter op €11,40 per 100 kilo melk.


De afspraak is dat FrieslandCampina de hoogte van de toeslag zou baseren op de berekende meerkosten, dus eisen de veehouders een hogere toeslag. De biologische veehouders moeten nu eerst beoordelen wat er van toepassing is. Zijn de afspraken hard en vastgelegd in een document, dan is er geen ruimte voor marchanderen. Dan moet FrieslandCampina de toeslag verhogen. Dat de zuivelaar zegt dat de hoogte van de toeslag niet uit de markt kan worden gehaald, is dan jammer. Boeren zijn lid van een coöperatie en er zal ook wel eens geld van de biologische sector in gangbare verliezen zijn gevloeid. Als de afspraak uit het verleden mondeling is, of als op papier staat dat FrieslandCampina zich 'zo veel mogelijk' conformeert aan de meerkosten, kunnen de veehouders geen vuist maken.


In dat geval resteren twee opties. Veehouders kunnen overwegen of ze niet beter voor de vrije markt kunnen gaan produceren. Ze zijn immers niet verplicht aan Ecomel te leveren. In de huidige tekortmarkt voor biomelk plukken ze dan de vruchten via een hogere melkprijs. Andersom moeten ze in een periode van overschot ook lagere prijzen accepteren.
Als biologische melkveehouders niet willen produceren voor de vrije markt, maar juist onder de veilige paraplu van FrieslandCampina, moeten ze via onderhandelingen een hogere toeslag zien te krijgen. Daarbij moeten ze glasheldere afspraken maken en vastleggen. Ofwel: leg de afspraak over de vergoeding van de meerkosten vast, zonder ruimte voor andere uitleg.

Of registreer je om te kunnen reageren.