Rundveehouderij

Achtergrond

Evacuatie kan gevolgen hebben voor dierziektestatus

Als rundvee verhuist naar een locatie waar geen rundvee gehouden wordt, is er wat betreft dierziektestatus van het bedrijf niets aan de hand. De eigenaar kan op de nieuwe (tijdelijke) locatie een tijdelijke status aanvragen, gelijk aan die van de status op het oorspronkelijke bedrijf.

Dat blijkt uit informatie van diergezondheidsorganisatie GD. Als de rundveestapel verhuist naar een andere locatie waar al rundvee gehouden wordt, zijn er wel consequenties. Heeft het ontvangende bedrijf een lagere status, dan zal de status van het bedrijf dat tijdelijk zijn vee daar huisvest ook dalen.

Andersom kan de status van het ontvangende bedrijf tijdelijk dalen als de leverende partij een lagere dierziektestatus heeft. In die gevallen zal aanvullend onderzoek nodig zijn om weer op het oorspronkelijke niveau terug te komen. De status en het aanvullende onderzoek wordt per dierziekte bekeken.

Consequentie is dat na terugverhuizing van de koppel naar het eigen bedrijf weer aanvullend onderzoek gedaan moet worden om de oude dierziektestatus weer te verkrijgen. Afhankelijk van de ziekte kan dat individueel onderzoek zijn of bijvoorbeeld koppelonderzoek via tankmelkonderzoek. Hoe dan ook zijn daar kosten aan verbonden.

De GD waarschuwt dat niet alleen de dierziektestatus voor vrijwillige programma’s van het bedrijf mogelijk verandert. Er zijn nog andere ziekten die niet gecertificeerd worden, maar wel degelijk aanwezig kunnen zijn. Denk aan insleep van huidschimmels, schurft of Mortellaro. Dat geldt voor de leverende partij en ook voor het ontvangende bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.