Rundveehouderij

Achtergrond 535 x bekeken

DOC-leden willen samenwerken, maar ook fuseren?

De rayonvergaderingen zijn geweest bij DOC Kaas. De leden hebben zich kunnen uitspreken over de gewenste toekomststrategie. Grote vraag is of de leiding nieuwe inzichten uit de bijeenkomsten haalt.

Een meerderheid van de leden van DOC Kaas wil samenwerking met een andere partner in de zuivel. Zo veel lijkt duidelijk na de ledenraadpleging in de voorbije weken. Een deel van de leden wil alleen samenwerking uitgaande van de eigen kracht, een ander deel zou het ook geen probleem vinden om te kiezen voor verdergaande samenwerking. Daarbij vielen de namen van diverse bedrijven, zo blijkt uit gesprekken met DOC-leden.

Sommige DOC'ers opperden een fusie met FrieslandCampina, maar dit is geen reëel alternatief, maakten de directie en raad van beheer duidelijk. Mededingingsregels maken dit onmogelijk. Ook de namen van het Scandinavische Arla en het Duitse DMK werden genoemd. Die laatste heeft een wat beladen klank, omdat in november vorig jaar een voorgestelde fusie daarmee werd afgewezen. Bovendien leeft er bij veel leden twijfel over de uitbetaalcapaciteit en de strategie van het bedrijf. Mogelijk dat het jaarverslag van DMK over 2011 meer helderheid brengt, opperen sommige leden.

De tegenstanders van fusie met een ander bedrijf menen dat DOC prima mogelijkheden heeft om zelfstandig verder te gaan. Daarvoor moet dan wel worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld een nieuwe poederfabriek en/of een bedrijf om kaas verder te bewerken. “De directie wil daar niet aan en stelt dat de benodigde kosten veel te hoog zijn, namelijk 150 miljoen euro of meer. Tijdens de rayonvergaderinen bleek echter dat een poedertoren en een kaassnijderij al voor 50 miljoen euro kunnen worden gerealiseerd”, zegt Bert Otten uit Fluitenberg. Hij is samen met Arjan Smit uit Kerkenveld verklaard tegenstander van een fusie. “De directie en raad van beheer hebben nog steeds maar één optie voor ogen. Dat is fusie. Daar zijn ze maar heel moeilijk van af te brengen.”

Ook de forse verlaging van de voorschotprijs per januari zien sommige leden als een zoveelste signaal dat de leiding via een lagere uitbetaling druk wil uitoefenen ten gunste van fusie. Andere leden zien dat genuanceerder en menen dat de leiding van DOC ook openstaat voor andere keuzes. “Eerst probeerden ze de rayonbijeenkomsten nog heel strak te regisseren, maar gaandeweg de avonden, lieten ze de discussie meer gaan”, zegt één van hen.

Binnenkort komen directie en raad van beheer met hun bevindingen naar aanleiding van de rayonvergaderingen. Dan zal ook blijken of die bijeenkomsten hun focus hebben veranderd.

Of registreer je om te kunnen reageren.