Rundveehouderij

Achtergrond

Verhitte discussie over melk

Marga Mooren is voorzitter van de Bond van Boerderij Zuivelbereiders (BBZ). Ze staat voor de lastige taak een geschil onder boerenkaasmakers over het verhitten van rauwmelkse kaas tot ieders tevredenheid op te lossen.

Onder boerenkaasmakers in Nederland heerst al langere tijd verdeeldheid over de eisen waaraan hun kazen moeten voldoen. Vraag is of de melk die gebruikt wordt bij het maken van boerenkaas boven de 40 graden mag worden verwarmd, ofwel gethermiseerd. Het BBZ-bestuur wilde de definitie van rauwmelks veranderen in ongepasteuriseerd, maar dat stuitte op veel verzet. Afgelopen dinsdag kwamen ruim honderd leden van de Bond van Boerderij Zuivelbereiders (BBZ) bijeen om over de kwestie te spreken.

Zijn jullie verbaasd over hoe gevoelig het wel of niet thermiseren van melk ligt?
”We weten dat de boerenkaasmakers met veel passie hun beroep uitoefenen. Het maken van echte boerenkaas vereist ook erg veel vakmanschap. We hebben ook begrip voor onze leden dat zij uit risicobeperking de melk willen verwarmen. Ook dan wordt er nog veel vakmanschap vereist.”

Hoe is de ledenavond verlopen? Willen jullie de regels nog steeds laten verruimen?
”We hebben de avond als constructief en opbouwend ervaren. Er is op een open wijze met elkaar gecommuniceerd. Het bestuur neemt het besluit tot een wijzigingsverzoek, dat overigens nog niet is ingediend, in heroverweging.”

De puristen in de boerenkaas-wereld vrezen voor een glijdende schaal. Hebben ze een punt?
”Ja en nee! Je kunt bepaalde ontwikkelingen niet tegenhouden. De markt zal haar werk doen en daarvan is de uitkomst voor alle partijen onzeker.”

Is achteraf moeilijk aan te tonen dat de gebruikte melk is gethermiseerd? Of biedt een fosfatasetest uitkomst?
”Via een fosfatasetest is het nog niet mogelijk om de verhitting van de melk aan te tonen. Fysieke controle naar de aanwezigheid van een pasteur op het bedrijf is op dit moment nog de enige mogelijkheid.”

Welke stappen gaan jullie nu zetten? Is een oplossing in zicht?
”Het bestuur gaat zich beraden. We willen een oplossing die goed is voor de gehele sector, recht doet aan de eerlijkheid naar de consument en de producent in staat stelt om rendabel boerenkaas te maken. ”

Of registreer je om te kunnen reageren.