Rundveehouderij

Achtergrond

Toenemende melkproductie zorgt voor druk op prijzen

De melkproductie in Australië zit in de lift. Dairy Australia gaat uit van een productiegroei van 1,5 procent in 2011/2012 naar ruim 9 miljard liter. De vooruitzichten zijn goed, al worden de ontwikkelingen op de financiële markten met argusogen gevolgd. Ook de toenemende melkproductie in vooral Nieuw-Zeeland kan de balans in vraag en aanbod op de wereldmarkt volgens Dairy Australië flink gaan verstoren.

Het is volgens de marktanalisten van Dairy Australia opvallend dat de prijzen voor zuivelcommodities tot nu toe relatief stabiel zijn gebleven, ondanks zorgwekkende economische ontwikkelingen. De sterke vraag naar zuivel vanuit China, Azië en het Midden-Oosten houdt de zuivelprijzen op de wereldmarkt vooralsnog in de benen. Ook Korea, Japan, Taiwan en India hebben recent meer zuivel geïmporteerd om aan de vraag in eigen land te kunnen voldoen. De wereldwijde vraag naar zuivel is tot op heden dus nog goed te noemen. De vraag is of dit zo blijft?

Tot nu toe liegen de cijfers er niet om. In de eerste helft van 2011 is 19 procent meer (bijna 780.000 ton) zuivel geëxporteerd dan in de eerste helft van 2010. De handel in wei-, mager- en volmelkpoeder laat met 30 procent de grootste groei zien. Maar ook de handel in kaas en boter is met 20 procent toegenomen. China blijft de belangrijkste speler op de markt voor volmelkpoeder. Hoewel de vraag in de afgelopen maanden wat is afgenomen, is nog steeds sprake van een goede vraag.

Dairy Australia vreest dat de economische onrust leidt tot een valuta-oorlog. Een lage Amerikaanse dollar, of euro zou exporteurs in de Verenigde Staten of Europa in een gunstige positie brengen. Duidelijk is dat Dairy Australia er niet gerust op is dat de economische crisis aan de zuivelmarkt voorbij gaat. Gevreesd wordt voor een zelfde scenario als tijdens de vorige financiële crisis. Nadeel is volgens Dairy Australia dat landen dit keer minder opties hebben om op een nieuwe crisis te anticiperen.

Naast zorgen om de economie, baart ook de toenemende melkproductie Dairy Australia zorgen. De melkproductie in Nieuw-Zeeland valt dit seizoen mogelijk 8 procent hoger uit dan vorig seizoen. In de eerste twee maanden van het seizoen lag de melkproductie al 10 procent hoger dan vorig jaar. Een korte periode van hevige sneeuwval lijkt weinig impact te hebben op de voorspelde productiegroei. Als genoemde 8 procent daadwerkelijk wordt gehaald, is dat van grote invloed op de wereldzuivelmarkt. Het Nieuw-Zeelandse Fonterra is de grootste zuivelexporteur ter wereld.
Ook de melkproductie in Argentinië is flink toegenomen, en ligt maar liefst 16 procent voor op vorig jaar. Dat zorgt naar verwachting voor meer volmelkpoeder en kaas op de wereldmarkt.

In de Verenigde Staten wordt uitgegaan van een productiegroei van 1,46 procent ten opzichte van 2010. (84,91 miljard liter) Wel neemt het maandelijkse groeipercentage al tien maanden lang af.
Wat betreft Europa ligt de melkproductie in de eerste helft van 2011 2 procent hoger ten opzichte van de eerste helft in 2010. In de periode april tot en met juli ligt vooral de melkproductie in Ierland (plus 9,7 procent) een stuk hoger dan in dezelfde maanden vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Ook de melkproductie in Frankrijk (plus 3,4 procent) en Duitsland (plus 1,9 procent) ligt hoger dan vorig jaar. In Nederland lag de melkproductie in de eerste twee maanden van het melkseizoen 0,5 procent hoger dan vorig jaar. Vooral de melkproductie in Bulgarije (min 18,1 procent), Roemenië (min 6,1 procent) en Hongarije (min 9,1 procent) is in de eerste twee maanden het huidige quotumjaar flink gedaald.

Opvallend is de groei van de melkproductie in India. Naar verwachting groeit de melkproductie van 109 miljard liter in seizoen 2009/2010, naar 118 miljard liter melk in 2011/2012. Ondanks de forse productiegroei, neemt de zuivelconsumptie in India naar verwachting sterker toe. Deze groei is vooral een gevolg van de uitdijende middenklasse.

Of registreer je om te kunnen reageren.