Rundveehouderij

Achtergrond

Quotumprijs stabieler na dip

De prijs van leasemelk leek vorig weekeinde in te storten en kwam uiteindelijk rond € 4,20 per kilo vet uit. Het niveau is daarna weer iets bijgetrokken, naar €4,40 bij gespreide betaling. De aangeboden partijen varieerden van 40.000 tot 50.000 kg. Huurders zijn, zoals het hele seizoen al geldt, in de markt voor meer, met uitschieters tot 300.000 kg. Dat vergt combineren van aanbod. Er is duidelijk nog steeds veel vraag naar leasequotum, zeker ook grotere partijen. Weliswaar is er dankzij het dalende prijsniveau meer leasequotum vrijgekomen, van dumpen is allerminst sprake.
Koopmelk is veel minder verhandeld deze week. De vraag is teruggelopen, maar aanbod blijft beperkt. De prijs hangt rond € 17,00 tot hooguit €17,20 per kilo vet. De melkaanvoer lijkt iets te herstellen van de dip, de quotumprijzen komen in rustiger vaarwater.

Prognose stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.