Rundveehouderij

Achtergrond

PTC+ Oenkerk gaat door met geven trainingen

Het feit dat praktijkcentrum PTC+ in het Friese Oenkerk te koop staat betekent niet dat de organisatie ophoudt te bestaan. Een vaste kern van specialisten blijft ook in de toekomst cursussen verzorgen. Daarmee blijft volgens vestigingsdirecteur Arjen Heerema een icoon voor de melkveesector vooralsnog behouden.

Het zijn hectische tijden voor PTC+ Oenkerk. Het praktijkcentrum wilde in eerste instantie graag aanhaken bij de nieuw te vormen Dairy Campus in Leeuwarden. De Aeres Groep, eigenaar van PTC+, kon het echter niet eens worden met de initiatiefnemers van de Dairy Campus. De Aeres Groep besloot daarop dat de vestiging in Oenkerk moest worden verkocht. De inkoop van praktijklessen door onder meer landbouwscholen is in de afgelopen jaren flink afgenomen, waardoor het niet langer mogelijk zou zijn om het uitgebreide complex in Oenkerk rendabel te exploiteren.

Inmiddels hebben zich volgens de makelaar veel potentiële kopers voor het complex gemeld. Heerema heeft met een aantal partijen gesproken over eventuele samenwerking. ”PTC+ Oenkerk beschikt over zo’n groot complex dat investeerders kijken naar nieuwe mogelijkheden.” Niet ondenkbaar is volgens Heerema dat een deel van de gebouwen van de nieuwe eigenaar wordt terug gehuurd. Duidelijk is dat als er opnieuw trainingen in en vanuit Oenkerk worden gegeven, dat in ieder geval gebeurt onder de vlag van PTC+. ”Dat is in een concurrentiebeding opgenomen.”

Het praktijkcentrum in Oenkerk kent een lange geschiedenis. Het hoort volgens Heerema net als de melkveehouderij bij de provincie Friesland. ”Oenkerk heeft een stevig fundament, en is een icoon in de Nederlandse melkveehouderij”, aldus Heerema. De tijden zijn volgens hem echter sterk veranderd. ”Het lukt ons nu niet meer om alle weken vol te zitten.”

Het blijkt lastig om het PTC+ in Oenkerk aan de snel ontwikkelende melkveesector aan te passen. ”De verschillen tussen melkveebedrijven nemen toe, en er is steeds meer behoefte aan specifieke kennis.” Doel is daarom om meer trainingen op verschillende melkveebedrijven in het land te gaan geven. ”We worden nu al door veehouders benaderd die hun bedrijf beschikbaar willen stellen. In de toekomst gaan we ook zelf actief melkveebedrijven gaan werven.”

Om aan de veranderde vraag te kunnen voldoen wil PTC+ zich meer als expertisecentrum voor de melkveehouderij profileren, en zich minder richten op het aanbieden van basiskennis. ”We gaan ons daarom meer op het agrobedrijfsleven richten”, aldus Heerema. Specialisten die in Oenkerk rondlopen zijn volgens hem bij uitstek geschikt voor het geven van expertisetrainingen.

Hoewel de nieuwe Dairy Campus niet ver van Oenkerk wordt opgebouwd, ziet Heerema nog voldoende mogelijkheden voor zijn praktijkcentrum. En hoewel de Dairy Campus op subsidie van de provincie kan rekenen, en PTC+ Oenkerk niet, wil Heerema niet spreken van een ongelijke strijd. ”We kennen de business, hebben kwaliteit te bieden en beschikken wat betreft ervaring over een ruime voorsprong. Daarbij is concurrentie niet ongezond.”

Heerema geeft aan voldoende toekomst te zien voor een afgeslankte organisatie. Helaas moeten er vaste krachten vertrekken , maar hij hoopt dat een deel van deze werknemers in de toekomst in drukke tijden op flexibele basis terug kan keren. Voorop staat voor Heerema dat klanten ook in de toekomst nog gewoon bij PTC+ Oenkerk terecht kunnen. ”We willen, en moeten ons bewijzen door het leveren van kwaliteit. Volgend jaar vieren we gewoon ons vijftigjarig bestaan.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.